Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

1   DOMENII DE RESPONSABILITATE ALE DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE

Link: http://www.dpa.ro/despre/prezentare/responsabilitati

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE

Link http://www.dpa.ro/despre/acte-normative/acte-normative-reglementari-generale

3   CONDUCEREA DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE:

 • Secretar de stat pentru armamente;
 • Locţiitorul şefului Departamentului pentr armamente;

Link: http://www.dpa.ro/despre/prezentare/organizare

4   PROGRAM DE FUNCŢIONARE

- zilnic 08.00 – 16.00 

5   AUDIENŢE

- Secretar de stat pentru armamente

- locţiitorul şefului Departamentului pentru armamente, a doua şi ultima zi de joi din lună, între orele 12.00-16.00 înscrierile se fac la numărul de telefon: 021 319 58 26 sau la adresa de e-mail secretariat@dpa.ro

6   COORDONATELE DE CONTACT ALA DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE

Adresa: Str. Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6, Bucureşti, Cod poştal: 061418, România

Telefon/fax 021 319 58 26, e-mail secretariat@dpa.ro

7   ACHIZIŢII PUBLICE

Link: http://www.dpa.ro/pentru-contractori/contracte-romania/buletine-emise

8   DECLARAŢII DE AVERE

Link: http://www.dpa.ro/ce-facem/declaratii-de-avere/precizari

9   LISTA POSTURILOR VACANTE ŞI CONDIŢIILE NECESARE PENTRU OCUPAREA ACESTORA

Link: http://www.dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/angajari

10   RAPOARTE PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

pdficon small Raport privind accesul la informaţiile de interes public pentru anul 2018 

pdficon small Raport privind accesul la informaţiile de interes public pentru anul 2017 

pdficon small Raport privind accesul la informaţiile de interes public pentru anul 2016 

pdficon small Raport privind accesul la informaţiile de interes public pentru anul 2015 

pdficon small Raport privind accesul la informaţiile de interes public pentru anul 2014 

pdficon small Raport privind accesul la informaţiile de interes public pentru anul 2013 

pdficon small Raport privind accesul la informaţiile de interes public pentru anul 2012 

11   ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1.- Acces la informaţii de interes public

Acesul la informatiile publice este o favoare sau un drept?
Este un drept pentru ca:

- cetateanul plateste impozite statului;

- functionarii publici sunt in slujba cetateanului;

- cetateanul trebuie sa stie cum este gestionat banul public;

- cetateanul are dreptul de a verifica modul in care cei alesi isi respecta angajamentele.

Care este importanta Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public?
Importanta acestei legi consta in faptul ca:

- dreptul de acces la informatiile de interes public este unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice;

- autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa puna la dispozitia cetatenilor, din oficiu sau la cerere, toate informatiile de interes public; -orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile publice informatiile referitoare la activitatea acestora;

- institutionalizeaza TRANSPARENŢA in relatiile dintre cetatean si institutiile publice; -va determina, in timp, o schimbare de mentalitate in relatia dintre cetatean si functionarii publici.

Care sunt principiile care guverneaza aplicarea Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public?

- principiul transparentei;

- desfasurarea activitatii intr-o maniera deschisa fata de public, in care accesul liber la informatiile de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatie sa constituie exceptia;

- principiul aplicarii unitare;

- principiul autonomiei;

- fiecare autoritate sau institutie publica va elabora propriul regulament de organizare si functionare a compartimentelor de informare si relatii publice, in conformitate cu prevederile legii si ale normelor metodologice.

Ce se intelege prin informatie de interes public?
Informatia de interes public este orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati sau institutii publice.  

Informatia referitoare la datele personale este o informatie de interes public?
Da, dar numai in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice de catre persoana in cauza.  

Cine poate solicita informatii de interes public?<br/>
Informatii de interes public poate solicita orice persoana fizica sau juridica, de cetatenie Româna sau straina.  

De cite feluri sunt informatiile de interes public?Informatiile de interes public sunt:

- informatii furnizate din oficiu

- informatii pe care institutia publica este obligata sa le faca publice fara a exista o solicitare in acest sens.

- informatii furnizate la cerere

- informatii obtinute in urma unei solicitari.

Unde sunt disponibile informatiile din oficiu?
Informatiile furnizate din OFICIU sunt disponibile in punctele de informare-documentare ale institutiei publice, in Monitorul Oficial al României sau in mijloacele de informare in masa, precum si in publicatiile proprii sau in pagina de Internet.

Care sunt categoriile de informatii publice ce se furnizeaza din oficiu?
Categoriile de informatii publice ce se furnizeaza din oficiu sunt:

- actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

- structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare si de audiente;

- numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

- coordonatele prin care poate fi contactata institutia: denumire, sediu, nr. de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

- programele si strategiile adoptate de fiecare institutie publica;

- lista cu documente considerate de interes public;

- modurile in care pot fi contestate si atacate deciziile autoritatilor si institutiilor publice in cazul in care o persoana se considera vatamata in ceea ce priveste exercitarea dreptului de a avea acces la informatiile de interes public.  

Cum se pot obtine informatii de interes public, la cerere?
Informatiile de interes public furnizate la cerere se pot obtine:

- verbal, adresindu-va birourilor de informare publica sau persoanelor responsabile de informarea publica, unde, daca este disponibila, informatia solicitata va fi furnizata pe loc; daca nu este posibil acest lucru, veti fi indrumat sa depuneti o solicitare in scris, exceptie facind reprezentantii mass-media, carora raspunsul la solicitarele de informatii de interes public le vor fi furnizate in cel mult 24 de ore;

- in scris, pe suport de hirtie sau electronic - se pune la dispozitie un formular tip de solicitare a informatiilor de interes public, care va capata nr. de inregistrare.

Care sunt termenele in care institutia publica este obligata sa raspunda solicitarilor?
Termenele in care institutia publica este obligata sa raspunda solicitarilor sunt:

- 10 zile lucratoare de la depunerea cererii;

- 30 zile lucratoare, in cazul in care durata necesara pentru idenificarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, dar institutia are obligatia sa anunte acest fapt in termen de 10 zile;

- 5 zile lucratoare, daca informatia solicitata este considerata a fi o informatie exceptata de la liberul acces.  

Pot depune o reclamatie daca consider ca mi-a fost incalcat dreptul la liberul acces la informatie?
Da, se poate depune reclamatie in cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei. Reclamatia trebuie adresata comandantului unitatii militare careia i-ati adresat solicitarea. Daca reclamatia este intemeiata, raspunsul va fi dat in 15 zile de la depunere si va contine informatiile solicitate, precum si mentionarea sanctiunilor disciplinare aplicate functionarului vinovat.

Pot sa ma adresez justitiei daca mi-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie?
Da, se poate depune reclamatie in cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei. Reclamatia trebuie adresata comandantului unitatii militare careia i-ati adresat solicitarea. Daca reclamatia este intemeiata, raspunsul va fi dat in 15 zile de la depunere si va contine informatiile solicitate, precum si mentionarea sanctiunilor disciplinare aplicate functionarului vinovat.

Care sunt reglementarile de baza privind liberul acces la informatiile de interes public?
Reglementarile de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

1. Documentele internationale:

- Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19: "Orice persoana are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fara nici o interferenta si de a cauta, a primi si a raspindi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."

- Conventia Europeana pentru Drepturile Omului, art. 10. +Principiile de la Johannesburg, Principiul I.

2. Documentele interne:

- Constitutia României, art. 31: " Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit... Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de personal."

- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544 din 2001.

- Legea nr. 51 privind siguranta nationala, art. 12, alin. 3.


2. – Diverse

Cariera militară
Informatii utile privind o eventuala cariera militara ca soldat sau gradat profesionist puteti gasi pe site-ul http://www.mapn.ro/recrutare/index.php . Pentru orice alte informatii suplimentare va recomandam sa luati legatura cu Biroul informare-recrutare de care apartineti cu domiciliul. Lista cu adresele si numerele de telefon ale birourilor informare-recrutare poate fi gasita tot pe site-ul nostru www.mapn.ro/recrutare.  

Cum se valorifica bunurile de către M.Ap.N.
În baza Hotărârii de Guvern nr. 252/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, orice persoană fizică sau juridică se poate înscrie la licitaţiile publice organizate de "C.N. Romtehnica S.A." în vederea achiziţionării de bunuri supuse procesului de valorificare. C.N. Romtehnica S.A. B-dul Timişoara nr. 5-C, sector 6, Bucureşti; Tel.: 021-318 50 04/ interioare 127, 128, 129, 158; Fax: 021-318 50 35; E-mail: marketing@romtehnica.com.ro; n.mihai@romtehnica.com.ro; Web: www.romtehnica.com.ro; Persoană de contact: NICUSOR MIRCEA MIHAI

Unde pot adresa solicitari cu caracter personal (petitii, reclamatii, sesizari, propuneri, solicitari de adeverinte sau copii dupa documente personale, pensii, audiente, probleme sociale)?
Secretariatul General
(petiţii, sesizării, reclamaţii, audienţe) Telefon: 021-319.56.60 Fax: 021-319.58.64 http://www.mapn.ro/structuri_centrale/secretariat_general/  E-mail: secretariat_general@mapn.ro  srp@mapn.ro

Directia calitatea vietii personalului (probleme sociale, personal militar in rezerva, veterani)
Telefon: 021-319.58.58, int. 2648 sau 2392 Fax: 021-319.59.38 Adresă: Drumul Taberei nr. 7-9, Sector 6, Bucureşti

Direcţia Financiar Contabilă (pensii, buget, salarii, activitatea financiar-contabilă)
Telefon: 021-319.55.10 Fax: 021-319.57.95 http://www.mapn.ro/dfc/index.html  E-mail: contact_dfc@mapn.ro   

De unde pot afla informatii despre cariera militara invatamantul militar, angajarea ca soldat-gradat profesionist, echivalarea studiilor militare cu cele civile, reconversie profesională?
Site-ul MApN: http://www.mapn.ro/recrutare/
Direcţia Management şi Resurse Umane Telefon: 021-319.58.58 sau 021-319.57.79 int. 2408 Fax: 021-314.28.86 http://dmru.mapn.ro/ E-mail: dmru@mapn.ro

De unde pot afla informatii despre administrarea fondului imobiliar şi investiţii pentru obiectivele de infrastructură ale M.Ap.N.?
Direcţia Domenii şi Infrastructuri Telefon: 021-319.58.58 interior 3009/3008 Fax: 021/319.81.52. E-mail: ddi@mapn.ro   

De unde pot afla informatii despre programe majore de inzestrare, achizitii, management contracte?
Departamentul pentru Armamente Telefon: 021-315.65.51 Fax: 021-315.65.51 E-mail: relatii.publice@dpa.ro   

De unde pot afla informatii despre politica de apărare, planificarea integrată a apărării, cooperarea militară internaţională?
Departamentul pentru Politica de Apărare şi Planificare Telefon: 021-319.56.86 Fax: 021-319.56.86  

Unde pot adresa sesizari legate de fenomene de coruptie care privesc activitatea MApN?
Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor Telefon/fax: 021 319.55.94; 021 319.56.20; interior: 1011218; 1011140 E-mail: dpicf@mapn.ro .  
Unde ma pot adresa pentru a obtine avizul de constructie de la MApN?
http://www.mapn.ro/smg/info/avize.php   

Unde trebuie sa ma adresez pentru a obtine informatii de arhiva?
Serviciul Istoric al Armatei Strada Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6, Bucuresti Telefon: 021.318.53.67 – interior 161, 314, 334
Arhivele Militare Pitesti Strada Trivale nr. 14-16 Telefon: 0248 – 223.177, 0248-223477  

Unde trebuie sa ma adresez pentru a afla informatii despre bunurile valorificate de MApN?
http://www.mapn.ro/smg/cli/index.html

3- Adrese utile

Care este adresa Ministerului Apărării Naţionale?
Strada Izvor nr. 110 (provizoriu până la intabularea în Cartea Funciară - fost 3-5), sector 5, Bucureşti.  

Care sunt datele de contact ale Direcţiei Informare şi Relaţii Publice?
Adresa: Strada Izvor nr. 110 (provizoriu până la intabularea în Cartea Funciară - fost 3-5), sector 5, Bucureşti Tel. OSP+Sef directie: 021-402.34.00 interior 1011/601 Fax: 021-319.56.98 E-mail: drp@mapn.ro
Informare Publica: Cpt.cdor. Pascu Mugurel F.P.Sîrbu Veronica Telefon:021-402.34.00 interior 1011/614 Fax:021-319.56.98 Biroul de Presă: Tel.:021-402.34.00 interior 1011/604 Tel/Fax:021-319.60.22 E-mail: presamapn@mapn.ro   

Care sunt datele de contact ale Cercului Militar Naţional?
Adresa: Strada Constantin Mille nr. 1, sector 1, Bucureşti Tel.: 021-314.95.51/313.86.80 Fax: 021-315.09.60/313.78.27  

Care sunt datele de contact ale Bibliotecii Militare Naţionale?
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 24, sector 5, Bucureşti Tel.: 021-3147801 Fax: 021-315.09.60   Care sunt datele de contact ale Serviciului Muzicilor Militare? Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 13, sector 6, Bucureşti Tel.:021-410.71.84 Fax:021-410.71.84  

Care sunt datele de contact ale Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare?
Adresa: Strada Mihai Viteazul nr. 160, Brasov - 500183 Telefoane utile: (+004)-0268-40.18.00 Fax (+004)-0268-40.18.02 Adrese e-mail: contact@crmra.ro   

Care sunt datele de contact ale Direcţiei Legislaţie şi Asistenţă Juridică?
Adresa: Strada Izvor nr. 110 (provizoriu până la intabularea în Cartea Funciară - fost 3-5), sector 5, Bucureşti Telefoane utile: 021-319.56.47 fax 021-319.56.47  

Care sunt datele de contact ale Departamentului pentru Armamente?
Telefoane utile:+40(21)315.17.79 Fax +40(21)315.17.79 e-mail: relatii.publice@dpa.ro   

Care sunt datele de contact ale Statului Major al Forţelor Terestre?
Adresa: Drumul Taberei 9-11, Sector 6, Bucuresti Telefoane utile:(021) 410.14.20 Fax:(021) 410.11.55 Adrese e-mail: contact@forter.ro

Care sunt datele de contact ale Statului Major al Forţelor Aeriene?
Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti km. 10.5 Bucureşti, România Telefoane utile:021-231.30.30 interior 0566 Fax 021-231.53.79 Adrese e-mail: proff@roaf.ro   

Care sunt datele de contact ale Statului Major al Forţelor Navale?
Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti, km 10.5, Bucuresti Telefon:021-319.40.20 021-318.54.40 Fax:021-319.40.19 E-mail: contact@navy.ro   

Care sunt datele de contact ale Direcţiei Planificare Strategică?
Adresa: Strada Izvor nr. 110 (provizoriu până la intabularea în Cartea Funciară - fost 3-5), sector 5, Bucureşti Telefon 410.75.94 Fax 410.75.94  

Care sunt datele de contact ale Comandamentului Logistic Întrunit?
Adresa: Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, Bucureşti Telefoane utile:410.22.20 - int. 2793 / 410.69.06 Fax 4102996  

Care sunt datele de contact ale Inspectoratului Ministerului Apărării?
Adresa :str. Institutul Medico-Militar Nr. 3-5, sector 1 Telefon: 224.94.01; 224.94.02; 224.94.03 int 232 Fax: 314.98.36  

Care sunt datele de contact ale Direcţiei Management Resurse Umane?
Str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, Bucureşti 01-319 58 58 sau 01-319 57 79 int. 2589 Fax: 01-314 28 86 E-mail: dmru@mapn.ro 

Care sunt datele de contact ale Direcţiei Audit Intern?
Adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 4106920; 021 4102220 int.2029; Fax: 021 4106920  

Care sunt datele de contact ale Centrului de Drept Internaţional Umanitar al României?
Adresa: Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.257, Ploiesti, Prahova, Romania Telefon:+40 244 584107 Fax:+40 244 584107 E-mail: cdiua2002@yahoo.com

Care sunt datele de contact ale Academiei Forţelor Aeriene "Henry Coandă"?
Adresa: Strada Mihai Viteazul nr. 160 BRASOV - 2200 Tel: (+4)0268-423421 Fax: (+4)0268-422004 E-mail: afa@afahc.ro   

Care sunt datele de contact ale Universităţii Nationale de Apărare "Carol I"?
Adresa: Str. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucuresti Telefon: 021-319.48.80; Fax: 021-319.48.66 e-mail: contact@unap.ro   

Care sunt datele de contact ale Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"?
Adresa: Revolutiei 3-5, Sibiu, RO Cod postal: 550170 Tel: ++40-269-432990 Fax: ++40-269-215554 E-mail: office@armyacademy.ro

Care sunt datele de contact ale Academiei Tehnice Militare?
Adresa: B-dul George Cosbuc 81-83 Sect. 5 Bucuresti 75275 Romania tel: +40 21 336 3309  

Care sunt datele de contact ale Şcolii de Aplicaţie pentru Apărare NBC Câmpulung?
Adresa: Str. Mărăşti nr. 48, cod 115100, Câmpulung, judeţul Argeş Telefon: 0248/533341, 0248/533343 Fax: 0248/533382 E-mail: scoala.nbc@muscel.ro   

Care sunt datele de contact ale Academiei Fortelor Aeriene "Henri Coanda"?
Adresa: strada: Mihai Viteazul, nr. 160, Brasov, cod 500187; Telefon: 0268/423421 Fax: 0268/422004 Email: secretariat@afahc.ro   

Care sunt datele de contact ale Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale?
Strada Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, Bucureşti E-mail : casadepensii@mapn.ro  Fax: 021/313.83.04; Secţia Relaţii cu publicul, tel. 021/319.58.58 int 2837 şi 2803

 

Evenimente

 • Ceremonia de deschidere a anului universitar 2019-2020 la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
  Marți, 1 octombrie, secretarul de stat pentru arma...
 • CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOŢIEI ACADEMIEI TEHNICE MILITARE „FERDINAND I” - „NICOLAE BĂLCESCU 200”-
  Vineri, 26 iulie 2019, s-a desfășurat ceremonia mi...
 • 70 DE ANI DE EXCELENŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POLITEHNIC MILITAR
  Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” a sărbător...
Go to top