Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României nr.621/02.09.2010, categoriile de persoane prevăzute de lege au obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în termen de 30 zile de la data numirii în funcţie ori de la data începerii activităţii. De asemenea, se prevede obligaţia depunerii sau actualizării declaraţiilor de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 176/2010 a fost precizat de către Direcţia Management Resurse Umane prin adresa nr. C7339/19.10.2010. Publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese se face de către persoana desemnată potrivit art.5 din Legea nr.176/2010, pe pagina de Internet descentralizată a structurii respective/ a ministerului, sau la avizierul propriu, după caz, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Structurile care nu au pagină proprie de Internet se vor adresa eşalonului superior care are pagină de Internet. Pe site-ul administrat, la nivel central, de Direcţia Informare şi Relaţii Publice, se vor publica numai declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale persoanelor din structurile centrale care nu au pagină proprie de Internet. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează, potrivit legii.

Evenimente

  • Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, la ceremonia de deschidere a anului universitar de la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
    Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, la cere...
  • FESTIVITATEA DE ÎNAINTARE ÎN PRIMUL GRAD DE OFIȚER ȘI DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2018 ”CENTENARUL MARII UNIRI” DIN CADRUL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE ”FERDINAND I”
    Aspecte de la festivitatea de înaintare în primul ...
  • Expoziţia internaţională dedicată industriei aeronautice, apărării, securităţii naţionale şi securităţii private – Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2018
    În cea de-a treia zi a BDSA 2018, ministrul apărăr...
Go to top