Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României nr.621/02.09.2010, categoriile de persoane prevăzute de lege au obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în termen de 30 zile de la data numirii în funcţie ori de la data începerii activităţii. De asemenea, se prevede obligaţia depunerii sau actualizării declaraţiilor de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 176/2010 a fost precizat de către Direcţia Management Resurse Umane prin adresa nr. C7339/19.10.2010. Publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese se face de către persoana desemnată potrivit art.5 din Legea nr.176/2010, pe pagina de Internet descentralizată a structurii respective/ a ministerului, sau la avizierul propriu, după caz, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Structurile care nu au pagină proprie de Internet se vor adresa eşalonului superior care are pagină de Internet. Pe site-ul administrat, la nivel central, de Direcţia Informare şi Relaţii Publice, se vor publica numai declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale persoanelor din structurile centrale care nu au pagină proprie de Internet. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează, potrivit legii.

Evenimente

  • Ceremonia de deschidere a anului universitar 2019-2020 la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
    Marți, 1 octombrie, secretarul de stat pentru arma...
  • CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOŢIEI ACADEMIEI TEHNICE MILITARE „FERDINAND I” - „NICOLAE BĂLCESCU 200”-
    Vineri, 26 iulie 2019, s-a desfășurat ceremonia mi...
  • 70 DE ANI DE EXCELENŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POLITEHNIC MILITAR
    Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” a sărbător...
Go to top