Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL

 Nr. crt. Funcția/postul, structura, categ. de personal, nivelul funcției/postului, nivelul studiilor Nr. funcții/ posturi  Dată anunț Valabilitate anunț  Termen depunere dosare   Detalii
1 Consilier, clasa I, grad profesional superior, în Biroul contabilitate centralizată și sinteze din Secția financiar-contabilă,funcție publică de excuție, cu studii superioare 16.07.2018 16.07.2018 - 13.09.2018,
ora: 09.00
06.08.2018,
ora: 16.00
Anunț
2 Expert debutant, în Biroul securitate și sănătate în muncă, structură subordonată nemijlocit U.M. 02550 București, personal civil contractual, de execuție, cu studii superioare 04.07.2018 04.07.2018 - 22.08.2018,
ora: 09.00
18.07.2018,
ora: 16.00
Anunț
Formulare
3 Inginer specialist IA, în Compartimentul certificare instruire și asigurarea calității din U.M.02550 /L București, structură subordonată nemijlocit U.M.2550 București, personal civil contractual, de execuție, cu studii superioare 30.05.2018 30.05.2018 - 23.07.2018,
ora: 09.00
14.06.2018,
ora: 15.30
Anunț
Formulare
4 Tehnician IA, în Laboratorul etalonare, verificare mijloace de măsurare electrică și electronică din U.M. 02550 /L București, structură subordonată nemijlocit U.M. 02550 București, personal civil contractual, de execuție, cu studii medii 30.05.2018 30.05.2018 - 23.07.2018,
ora: 09.00
14.06.2018,
ora: 15.30
Anunț
Formulare
5 Tehnician IA, în Laboratorul etalonare, verificare mijloace de măsurare specială din U.M. 02550 /L București, structură subordonată nemijlocit U.M. 02550 București, personal civil contractual, de execuție, cu studii medii 1 30.05.2018 30.05.2018 - 23.07.2018,
ora: 09.00
14.06.2018,
ora: 15.30
Anunț
Formulare
6 Expert gradul I, în Secția Supravegherea Calității Forțe Aeriene Bacău, Punct de lucru București, U.M.02550 /Q București, structură subordonată nemijlocit U.M.2550 București, personal civil contractual, de execuție, cu studii superioare 30.05.2018 30.05.2018 - 23.07.2018,
ora: 09.00
14.06.2018,
ora: 16.00
Anunț
Formulare
7 Expert gradul III, în Biroul achiziții prin NSPA din U.M. 02559 București, structură subordonată nemijlocit U.M. 02550 București, personal civil contractual, de execuție, cu studii superioare 30.05.2018 30.05.2018 - 23.07.2018,
ora: 09.00
14.06.2018,
ora: 16.00
Anunț
Formulare

PERSONAL MILITAR

 Nr. crt. Funcția/postul, structura, categ. de personal, nivelul funcției/postului, nivelul studiilor Nr. funcții/ posturi  Dată anunț Valabilitate anunț  Termen depunere dosare   Detalii
1 Ofițer specialist (consilier juridic), funcție militară, cu studii superioare, prevăzută cu gradul de „colonel”, arma „justiție militară”, specialitatea militară „justiție militară”, în Biroul juridic al U.M.2550 București 31.05.2018 31.07.2018,
ora: 09.00
15.06.2018,
ora: 16.00
Anunț
2 Ofițer specialist, funcție militară cu studii superioare, prevăzută cu gradul de „locotenent-colonel”, arma „planificarea înzestrării și achiziții”, specialitatea militară „management contracte”, în Biroul contracte de achiziții pentru operații speciale din U.M. 02561 București, structură subordonată nemijlocit U.M. 02550 București 31.05.2018 31.07.2018,
ora: 09.00
15.06.2018,
ora: 16.00
Anunț
3 Ofițer specialist, funcție militară cu studii superioare, prevăzută cu gradul de „locotenent-colonel”, arma „planificarea înzestrării și achiziții”, specialitatea militară „management contracte”, în Biroul contracte de achiziții pentru ISR din U.M. 02561 București, structură subordonată nemijlocit U.M. 02550 București 1 31.05.2018 31.07.2018,
ora: 09.00
15.06.2018,
ora: 16.00
Anunț
Go to top