Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

Comunicate


Comunicat 21 din 2018-12-06

În perioada 28-30 noiembrie a.c., secretarul de stat pentru armamente, Andrei Ignat a participat la Conferința EDA ”High level European Defence Agency’s Annual Conference”, care s-a desfășurat la Bruxelles, Belgia.

Conferința a fost structurată pe două secțiuni: adaptarea Forțelor Armate la tehnologia de mâine, dezbatere care a pus accent pe sistemele fără pilot destinate celor trei categorii de forțe, care sunt din ce în ce mai prezente în domeniul capabilităților militare la nivelul Uniunii Europene. Lucrările celei de-a doua secțiuni au avut ca tematică perspectivele utilizării inteligenței artificiale în domeniul apărării și au detaliat modul în care în care industria europeană și entitățile din domeniul cercetării dezvoltării își adaptează strategiile pentru conectarea la acest domeniu, pe termen mediu și lung, riscuri și oportunități.

Pe parcursul misiunii, secretarul de stat pentru armamente a participat la discuții care au avut ca scop prioritar promovarea proiectelor și domeniilor de interes pentru entitățile de cercetare și cele din industria națională de apărare, în contextul PESCO și EDF, în scopul identificării unor parteneri/entități interesați în dezvoltarea unor acțiuni de cooperare.

În marja reuniunii, secretarul de stat pentru armamente a avut un dialog cu reprezentantul președinției Austriei (PRES AT) responsabil pentru domeniul Fondul European de Apărare (EDF), în perspectiva preluării președinției Uniunii Europene de către România din luna ianuarie 2019.

Comunicat 20 din 2018-11-27

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 1.jpg

  Aspect de la eveniment

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://www.dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/comunicate#sigFreeIdfaf09e476e

Marți, 27 noiembrie, șeful Direcției Tehnice și Programe de Înzestrare din cadrul Departamentului pentru armamente, colonelul Dumitru Ruicu, a primit la sediul CN Romtehnica S.A., o delegație austriacă condusă de colonelul Johann Trummer, președinte al grupului FoP - EDF pe perioada președinției Austriei (PRES AT) din partea grupului Prietenii președinției (FoP)- Fondul European de Apărare (EDF).
La activitate a participat o delegație de specialiști din cadrul Departamentului pentru armamente, alături de reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Externe şi ai Asociației PATROMIL.
Agenda întâlnirii a cuprins prezentarea de bune practici și lecții învățate de către gestionarii dosarului EDF.
Pe parcursul discuțiilor, colonelul Dumitru Ruicu a subliniat importanța activității de preluare a președinției Consiliului Europei în contextul strategic actual.
De asemenea, colonelul Johann Trummer s-a declarat impresionat de reprezentarea mai multor ministere în cadrul întâlnirii și în calitate de președinte al grupului FoP - EDF pe perioada PRES AT, a evidențiat faptul „că asumarea președinției Consiliului Europei, pe lângă apariția unui complex de oportunități pentru România, presupune depășirea unui șir de provocări care nu se poate realiza decât printr-o cooperare impecabilă la nivel interministerial. Dat fiind nivelul strategic specific dosarului EDF, precum și implicațiile pe termen mediu și lung privind investițiile în sistemul comun de apărare european, este foarte importantă abordarea duală a problematicii: perspectivă politică și perspectivă tehnică”.

Comunicat 19 din 2018-11-21

În perioada 11-13 noiembrie a.c., secretarul de stat pentru armamente, Andrei Ignat, a participat la Conferința NATO Industry Forum (NIF), care s-a desfășurat la Berlin, Germania, după care, în perioada 14-16 noiembrie, a fost prezent la Conferința plenară de toamnă a Directorilor Naționali pentru Armamente (CNAD) care s-a desfășurat la Bruxelles, Belgia.

Pe parcursul desfășurării NATO Industry Forum, secretarul de stat pentru armamente a participat la dezbaterile pe linia apărării, din perspectiva industriei de apărare națională, și a purtat discuții cu omologii din statele membre ale NATO pe tema dezvoltării cooperării industriale. De asemenea, s-au purtat discuții pe tema eforturilor depuse de NATO de cooperare cu industria de apărare pentru dezvoltarea contribuțiilor industriale în sprijinul interoperabilității în cadrul Alianței.

În cea de-a doua parte a misiunii, secretarul de stat pentru armamente a participat la lucrările Conferinței plenare de toamnă a Directorilor Naționali pentru Armamente, care a reunit directorii din statele membre ale Alianței și din țările partenere. Lucrările conferinței s-au concentrat pe dezvoltarea capabilităților cheie pentru a răspunde la amenințările de securitate ale secolului XXI.

Printre subiectele dezbătute cu prioritate s-au aflat analizarea stadiului activității principalelor grupuri de armamente din compunerea CNAD, a inițiativelor comune și a proiectelor de cooperare multinaţională Smart Defence. De asemenea, s-a mai discutat despre procesul de analiză al dezvoltării proiectelor flagship (majore) ale Alianţei: Alliance Ground Surveillance- Supravegherea Terestră a Alianţei), Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance- Capabilitatea Întrunită de Cercetare, Supraveghere şi Recunoaştere, Ballistic Missile Defence-Apărare Aeriană Balistică şi arhitectura AFSC (Alliance Future Surveillance Capability- Capabilitatea Viitoare de Supraveghere a Alianţei.

Secretarul de stat a a participat la consultări cu Ambasadorul României la NATO și şeful Secţiunii de apărare din cadrul Delegaţiei Permanente a României la NATO privind recentele evoluţii ale problematicii agendei CNAD.

Comunicat 18 din 2018-11-16

Marți 20 noiembrie a.c., se va încheia perioada de depunere a proiectelor în cadrul celei de-a 2 a ediții a concursului de inovare pentru securitatea națională, PatriotFest.
Competiția, organizată de către Ministerul Apărării Naționale prin Departamentul pentru armamente, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Servciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază în parteneriat cu asociația New Strategy Center, are ca obiective strategice: încurajarea proiectelor de inovare privată și academică prin valorificarea rezultatelor în România, creșterea gradului de transfer a inovării din domeniile privat și academic către securitatea națională, încurajarea talentului inovator prin oferirea de oportunități în România și creșterea gradului de adaptare a inovării private și academice la cerințele securității naționale.
Informații despre concurs și despre condițiile de participare, precum și informații legate de structura concursului, găsiți pe www.patriotfest.ro.

Comunicat 17 din 2018-10-17

Joi, 18 octombrie, începând cu ora 09.30, la sediul Centrului de Cercetare
Științifică pentru Forțele Navale din Constanța se va desfășura simpozionul
științific aniversar cu tema “Performanță, rigurozitate și competență în cercetarea
științifică”.

Evenimentul, organizat de specialiștii Centrului de Cercetare Științifică pentru
Forțele Navale, în colaborare cu reprezentanți ai Institutului de
Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină-GEOECOMAR, va cuprinde
prezentarea unor lucrări științifice, informări și schimburi de idei între
reprezentanții structurilor colaboratoare din mediul universitar și de
cercetare-dezvoltare-inovare și partenerii din industria de apărare, precum și o
expoziție cu realizările cercetătorilor centrului.

Temele ce vor fi susținute în cadrul activității aparțin colectivelor de cercetare
din cadrul Centrului de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale, structurilor
colaboratoare din mediul universitar și de cercetare-dezvoltare-inovare,
partenerilor din industria de apărare și a celor din cadrul proiectelor desfășurate
sub egida PNIII-P2.

Jurnaliştii care doresc să participe la activitate vor fi așteptați, începând cu ora
09.00, la sediul Centrului de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale, situat în
strada Ștefăniță Vodă nr. 4, Constanța.
Persoană de contact: Cpt. cdor. ing. Valerică ROŞCA, telefon: 0726 172 124.

SCURT ISTORIC

 La data de 18 octombrie 1966, prin Ordinul Ministrului Forţelor Armate nr. CL
00/1080, a luat ființă Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Marinei Militare, în
subordinea Comandamentului Marinei Militare.
S-a stabilit ca Centrul de Cercetări să funcţioneze într-unul din pavilioanele
cazărmii Direcţiei Hidrografice Maritime din Constanţa, strada Ştefăniţă Vodă,
nr.4.
Prin Ordinul comandantului Marinei Militare nr. P.A. 001392 din 5 noiembrie 1966,
căpitanul de rangul I ing. Ion MIULESCU a fost numit şef al centrului şi a fost
însărcinat cu operaţiunile de înfiinţare ale acestei instituţii.
 Prin Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M1 din 7 ianuarie 1998, centrul a
fost integrat în structura Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii
Militare, subordonată Departamentului pentru Armamente, sub denumirea de Centrul de
Cercetare Ştiinţifică pentru Tehnică de Marină.

 În data de 20 noiembrie 2001, prin Comunicarea Statului Major General nr. G3/4067
din 1 noiembrie 2001, instituţia primeşte denumirea actuală: Centrul de Cercetare
Ştiinţifică pentru Forţele Navale .

Comunicat 16 din 2018-10-04

Participarea secretarului de stat pentru armamente, Andrei Ignat, la Conferința UE la nivel înalt ”Fondul European de Apărare – Factor determinant pentru Cercetare și Inovare în domeniul Apărării”

În perioada 1-3 octombrie, o delegație a Departamentului pentru armamente, condusă de secretarul de stat Andrei Ignat, a participat la Conferința UE la nivel înalt „Fondul European de Apărare – Factor determinant pentru Cercetare și Inovare în domeniul Apărării” care s-a desfășurat la Viena, în Austria.
Conferința organizată sub auspiciile președinției austriece a Consiliului Europei a constituit un moment de oportunitate pentru clarificarea aspectelor legate de procesul de elaborare a regulamentului european pentru EDF, precum și pentru stabilirea unor direcții potențiale de acțiune, în perspectiva preluării de la 1 ianuarie 2019, a dosarului de către România, pe timpul asigurării președinției rotative.
Participarea reprezentanților Departamentului pentru armamente la conferință a constituit cadrul profesional adecvat pentru întâlniri, informări reciproce, schimburi de idei și discuții bilaterale cu participanți din alte state prezenți la eveniment, delegația română având ca obiectiv promovarea proiectelor și domeniilor de interes pentru entitățile de cercetare și cele din industria națională de apărare, în contextul PESCO și EDF, în scopul identificării unor parteneri interesați în dezvoltarea unor acțiuni de cooperare.

Comunicat 15 din 2018-10-01

A fost lansată procedura specifică de achiziție aferentă programului de înzestrare

„Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”

Ministerul Apărării Naționale, prin Departamentul pentru armamente, a inițiat luni, 1 octombrie, procedura specifică de achiziție, prin contract multianual de furnizare, în perioada 2018-2022, a produsului „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă” (SIML), conform prevederilor HG nr. 630/2018.

Bateriile de coastă reprezintă o capabilitate defensivă esențială pentru România, ca țară riverană Mării Negre, care va asigura apărarea zonelor costiere de litoral împotriva ameninţărilor navelor de suprafaţă.

Prin dotarea cu sistemul de instalaţii mobile de lansare a rachetelor antinavă, Forțele Navale Române vor putea executa acţiuni de luptă în timp oportun, de pe întreg întinsul litoralului naţional, din poziţii prestabilite sau neamenajate, ziua sau noaptea, indiferent de condiţiile hidro-meteorologice.

Un criteriu de calificare esențial în atribuirea contractului va fi legat de operaţiunile compensatorii aferente (offset): operatorul economic căruia îi va fi atribuit contractul multianual va avea obligația de a realiza, pe teritoriul național, o infrastructură de producție/asamblare/testare/mentenanță la nivelul unui operator economic cu capital majoritar sau integral de stat din industria națională de apărare, autorizat și înscris în registru în condițiile legii, în care să se execute: integrarea de elemente componente ale SIML; operațiuni de mentenanță pe ciclul de viață al sistemelor, astfel încât, în situații de criză și război, să nu fie necesară trimiterea acestora în afara teritoriului național; implementarea unor soluţii viitoare de modernizare pentru SIML.

Anunțul de participare și documentația de atribuire pentru această procedură au fost publicate pe site-ul C.N. Romtehnica S.A., la adresa: http://www.romtehnica.com.ro/site/import/.

Comunicat 14 din 2018-09-27

Marți, 25 septembrie 2018, a avut loc prima ediție „PatriotFest Forum”, eveniment organizat de MApN, MAI, SRI, STS, SPP în parteneriat cu asociația New Strategy Center, care s-a desfășurat la palatul Cercul Militar Național, București.
Manifestarea a reunit experți din partea organizatorilor, prieteni ai concursului de inovare, premiați în cadrul ediției PatriotFest 2017, precum și concurenți înscriși în ediția PatriotFest 2018.
În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte referitoare la organizarea PatriotFest 2018 precum categoriile de concurs și criterii de departajare ale proiectelor, cât și subiecte cu privire la domeniile de inovare de interes pentru NATO și surse de finanțare disponibile la nivelul UE.
Dezbaterea a avut ca rezultat evidențierea de soluții concrete de facilitare a dialogului pe diverse axe profesionale în comunitatea PatriotFest, de organizare a întâlnirilor online și offline în vederea consolidării ideilor selectate la fiecare ediție a concursului și de punere a acestora în practică.

Comunicat 13 din 2018-09-24

Ministrul apărării naționale în Statele Unite ale Americii

În perioada 24-28 septembrie, ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, efectuează o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, în cadrul căreia va avea o întâlnire oficială la Pentagon, cu omologul american, secretarul apărării James Mattis.

Ministrul Fifor este însoțit, în vizita oficială, de secretarul de stat și șeful Departamentului pentru armamente, Andrei Ignat, și de șeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă.

Agenda de discuții de la Pentagon include subiecte referitoare la intensificarea cooperării pe dimensiunea apărării, atât în context bilateral, cât și în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

În data de 24 septembrie, Mihai Fifor va participa la Forumul CEPA "Winning the 21st Century -Allied Strengh and Solidarity", în calitate de invitat special în cadrul panelului "Beyond 2%: Quantity and Quality in European Defense Investments". Acest Forum este organizat de Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA), cu sediul în Washington D.C.

Vizita include o întâlnire oficială cu guvernatorul Statului Alabama, Kay Ivey, în data de 27 septembrie, în cadrul căreia discuțiile vor fi axate pe cooperarea excelentă dintre Armata României şi Garda Naţională din Alabama.

De asemenea, ministrul apărării va avea o serie de întâlniri cu reprezentanți ai Congresului SUA, prilej cu care vor fi abordate aspecte prioritare de pe agenda apărării, cu accent pe modalitățile concrete de cooperare dintre cele două state.

* * *

Fondat în 2005, CEPA este un think-tank american, non-profit şi non-partizan, a cărui activitate este concentrată asupra studiului statelor şi societăţilor europene.

Pagina 1 din 37

Evenimente

 • Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, la ceremonia de deschidere a anului universitar de la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
  Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, la cere...
 • FESTIVITATEA DE ÎNAINTARE ÎN PRIMUL GRAD DE OFIȚER ȘI DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2018 ”CENTENARUL MARII UNIRI” DIN CADRUL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE ”FERDINAND I”
  Aspecte de la festivitatea de înaintare în primul ...
 • Expoziţia internaţională dedicată industriei aeronautice, apărării, securităţii naţionale şi securităţii private – Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2018
  În cea de-a treia zi a BDSA 2018, ministrul apărăr...
Go to top