Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

Comunicate


Comunicat 7 din 2016-02-16

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 1.JPG

  Aspect de la eveniment

Secretarul de stat pentru armamente, Gabriel Beniamin Leş, a participat luni 15 februarie a.c. la autoevaluarea stării Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) pe anul 2015, activitate ce s-a desfăşurat la sediul acestuia din comuna Clinceni, judeţul Ilfov.

În cadrul bilanţului, comandantul ACTTM, colonelul dr.ing. Liviu Coşereanu, a prezentat şi argumentat principalii indicatori de performanţă din cadrul domeniilor de responsabilitate ce revin agenţiei şi totodată a evidenţiat principalele realizări în domeniul cercetării ştiinţifice din anul 2015.

Pe timpul activităţii secretarul de stat pentru armamente domnul Gabriel Beniamin Leş, a transmis participanţilor, următoarele: "Remarc faptul că în cadrul apelului lansat de Agenţia Europeană de Apărare, specialiştii Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare s-au implicat în toate cele 3 proiecte declarate câştigătoare, drept pentru care vă felicit. Totodată, am convingerea că specialiştii agenţiei vor găsi resursa necesară pentru a participa cel puţin cu un proiect în cadrul programului Acţiunea Pregătitoare, iniţiat de Comisia Europeană prin care se va finanţa cercetarea în domeniul apărării.

Remarc cu interes faptul că în cadrul NATO şi al Uniunii Europene, activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul militar constituie un pilon important al apărării şi securităţii.

Am convingerea că agenţia va deveni un actor din ce în ce mai important în furnizarea soluţiilor tehnologice şi cunoştinţelor necesare pentru a dezvolta cele mai potrivite capabilităţi militare ale Ministerului Apărării Naţionale".

În încheierea activităţii participanţii au vizitat o parte din laboratoarele agenţiei şi le-au fost prezentate principalele echipamente rezultate în urma procesului de cercetare ştiinţifică.

xxx

AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

Înfiinţată în anul 1968, cu denumirea de Institutul Tehnic de Cercetări şi Proiectări al Armatei, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, împreună cu cele cinci Centre de cercetare ştiinţifică din subordinea sa, reprezintă astăzi structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale ce desfăşoară activităţi de cercetare – dezvoltare şi inovare în domeniul tehnicii şi tehnologiilor militare.

Pe lângă activitatea de bază, cea de cercetare – dezvoltare - inovare, atestată în condiţiile legii de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare ştiinţifică şi Inovare, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare desfăşură activităţi prevăzute în cadrul sistemului integrat de management al programelor de achiziţii pentru apărare, prin fundamentarea şi prezentarea studiilor de concept şi soluţiilor tehnice, în cadrul Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor - coordonat de către Statul Major General şi în cadrul Consiliului de Achiziţii - coordonat de către Departamentul pentru armamente.

Comunicat 6 din 2016-02-11

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 1.JPG

  Aspect de la eveniment

Secretarul de stat pentru armamente Gabriel Beniamin Leş a participat miercuri 10 februarie a.c. la autoevaluarea stării Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie, din cadrul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) pe anul 2015.

În cadrul bilanţului, şeful Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie, colonelul ing. Gabriel Epure, a argumentat principalii indicatori de performanţă din cadrul domeniilor de responsabilitate şi a prezentat modul în care specialiştii centrului au derulat cele 32 de lucrări de cercetare-dezvoltare, din Planul Sectorial de Cercetare Dezvoltare pe care le-a finalizat cu succes

Pe parcursul autoevaluării secretarul de stat pentru armamente domnul Gabriel Beniamin Leş, a transmis participanţilor, următoarele: " remarc implicarea specialiştilor centrului în desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor de recepţie care au fost integral realizate, care au satisfăcut în întregime cerinţele beneficiarilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, şi felicit specialiştii centrului pentru cele - 12 proiecte în valoare totală de 1.195.362 RON, câştigate în cadrul Programului Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare.

De asemenea, apreciez că în cadrul apelului lansat de Agenţia Europeană de Apărare, Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie a fost structura care a depus cel mai mult efort. Faptul că este implicat în două proiecte din cele 3 declarate câştigătoare, este un argument în acest sens, drept pentru care vă felicit. Totodată am convingerea că specialiştii centrului vor găsi resursa necesară pentru a participa cel puţin cu un proiect în cadrul programului Acţiunea Pregătitoare, iniţiat de Comisia Europeană prin care se va finanţa cercetarea în domeniul apărării".

xxx

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU APĂRARE CBRN ŞI ECOLOGIE

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie a fost înfiinţat în anul 1924 sub denumirea Laboratorul de Cercetări al Serviciului de Apărare contra Gazelor. Centrul a purtat de-a lungul timpului diferite denumiri şi a făcut parte din diferite structuri ale Ministerului Apărării Naţionale. Din anul 1998 Centrul face parte din structura Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, subordonată Departamentului pentru Armamente.

Centrul desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică competitivă, pe proiecte, în beneficiul categoriilor de forţe. Sursa de finanţare este bugetul MApN, pentru proiectele incluse în Planul Sectorial de cercetare-dezvoltare al MApN şi bugetul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru proiectele câştigate în cadrul Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare.

COMPETENŢE ALE CENTRULUI

• Sinteze, analize agenţi chimici toxici în scopuri permise de Convenţia privind Interzicerea Armelor Chimice;

• Tehnologii, echipamente şi materiale de decontaminare radiologică, biologică şi chimică;

• Detecţie chimică, echipamente de control chimic;

• Protecţie nucleară, biologică, chimică, radiologică şi la incendii;

• Dozimetrie militară, echipamente de control nuclear;

• Mascare în spectrul electromagnetic;

• Explozivi de mare putere, compoziţii şi mijloace pirotehnice;

• Mijloace de luptă neletale şi antitero;

• Protecţie balistică individuală;

• Studii pentru protecţia mediului necesare obţinerii aprobărilor de la autorităţile competente de mediu (raport de mediu, raport de evaluare a impactului asupra mediului, bilanţuri de mediu, raport de securitate, raport de amplasament, studiu de evaluare adecvată);

• Intervenţie în caz de urgenţe CBRN;

• Mentenanţă, microproducţie echipamente specifice.

CAPABILITĂŢI CU CARACTER DE UNICITATE PE PLAN NAŢIONAL

· Detecţia şi identificarea agenţilor chimici de război prin tehnici instrumentale de înaltă performanţă. Participarea la testele interlaboratoare internaţionale sub conducerea Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC);

· Decontaminarea chimică şi radioactivă a suprafeţelor;

· Protecţia individuală şi colectivă împotriva armelor de distrugere în masă;

· Tehnologii de obţinere a antidoturilor împotriva agenţilor chimici de război, compoziţii decontaminante, medicamente specifice, absorbanţi şi catalizatori de neutralizare ai agenţilor chimici de război, reactivi specifici pentru detecţie;

· Mascarea trupelor şi a tehnicii de luptă în spectrul electromagnetic;

· Analiza periodică a echipamentelor de apărare CBRN aflate pe teritoriul naţional în dotarea tuturor categoriilor de forţe ale armatei şi componentelor Sistemului Naţional de Apărare;

· Asigurarea mentenanţei aparaturii de control nuclear şi chimic la nivel naţional, pentru toate categoriile de forţe;

· Executarea testelor pentru mijloacele de protecţie balistică din înzestrarea armatei;

· Participarea în comandamentele de criză constituite la nivel naţional în caz de dezastre chimice, nucleare, radiologice, ecologice etc.

Centrul a elaborat 51 specificaţi tehnice/fişe de produs aflate în responsabilitatea sa.

Rezultate semnificative:

1. Trusă individuală de decontaminare imediată – TIDI

2. Modul pentru transportul personalului contaminat cu agenţi biologici

3. Costum de protecţie CBRN filtrant-sorbant cu stres termic redus

4. Lovitura termobarică cal. 122mm

Participarea la activităţi interne şi internaţionale

Ø „International Conference on Advances in Functional Materials/AFM Conference 2015", organizată de Universitatea Stony Brook din Long Island, New York, SUA;

Comunicat 5 din 2016-02-09

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 1.jpg

  Aspect de la eveniment

Inaugurarea unui laborator modern de limba franceză la Academia Tehnică Militară, cu sprijinul Ambasadei Republicii Franceze în România

Secretarul de stat pentru armamente, Gabriel Beniamin Leş, a participat marţi, 9 februarie, la inaugurarea unui laborator modern de limba franceză, la Academia Tehnică Militară.

Facilitatea universitară destinată aprofundării limbii franceze a fost realizată cu sprijinul Ambasadei Republicii Franceze la Bucureşti.

Gabriel Beniamin Leş a transmis participanţilor că apreciază eforturile depuse la dotarea acestui laborator şi contribuţia deosebită pe care a avut-o Ambasada Franţei în România care a donat Academiei echipamente audio-video şi documentaţie de specialitate. „ Remarc că această dezvoltare a relaţiilor noastre bilaterale nu ar fost posibila fără un sprijin continuu si binevoitor din partea Ambasadei Franţei, a ambasadorilor si a ataşaţilor militari care s-au succedat in funcţie la Bucureşti. Apreciez eforturile întregului personal pentru menţinerea şi dezvoltarea prestigiului Academiei Tehnice Militare în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare, creat de marcante personalităţi ştiinţifice şi susţinut prin activitatea corpului profesoral şi studenţilor", a mai spus secretarul de stat Leş.

În cadrul activităţii, comandantul Academiei Tehnice Militare, generalul de brigadă Cristian Barbu, şi ambasadorul Franţei în România, François Saint-Paul, au rostit alocuţiuni care au reliefat strânsele relaţii de colaborare, precum şi modul în care oficialii francezi au susţinut în mod consistent diferite forme de învăţământ şi de formare prin stagii de cercetare ştiinţifică şi de pregătire militară, atât pentru studenţi români şi francezi, cât şi pentru cadre didactice din ambele ţări, ca semn al unei deosebite colaborări instituţionale continue şi ca recunoaştere a valorilor reciproce.

xxx

Începută în anii 1994-1995, prin programul TEMPUS, realizat cu Institutul Naţional Politehnic din Toulouse, dimensiunea internaţională a ATM se exprimă prin colaborarea cu peste 40 de instituţii de învăţământ superior, militare şi civile din Franţa, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Spania, Portugalia, Canada, Olanda, Polonia, Germania, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Slovacia, Croaţia etc.

Comunicat 4 din 2016-02-09

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 1.JPG

  Aspect de la eveniment

Secretarul de stat pentru armamente Gabriel Beniamin Leş a participat luni 08 februarie a.c. la autoevaluarea stării Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor (CCIZ) Craiova, din cadrul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) pe anul 2015, activitate ce s-a desfăşurat la sediul acestuia din Comuna Gherceşti, Judeţul Dolj.

În cadrul bilanţului, şeful CCIZ, comandorul Florea Drăghici, a prezentat şi argumentat principalii indicatori de performanţă din cadrul domeniilor de responsabilitate ce revin centrului şi totodată a evidenţiat principalele realizări în domeniul cercetării ştiinţifice din anul 2015.

În încheiere secretarul de stat pentru armamente domnul Gabriel Beniamin Leş, a transmis participanţilor, următoarele: " Apreciez eforturile depuse în cursul anului 2015 de către personalul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, de conducerea acestuia, pentru îndeplinirea şi realizarea sarcinilor stabilite, în condiţiile restricţiilor impuse de resursele bugetare puse la dispoziţie pentru cercetare ştiinţifică.

De asemenea remarc implicarea specialiştilor centrului în desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor de recepţie care au fost integral realizate, care au satisfăcut în întregime cerinţele beneficiarilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, principalul beneficiar fiind Statul Major al Forţelor Aeriene.

Vă solicit, totodată, în spiritul lucrului în echipă, să acordaţi o atenţie deosebită în continuare relaţiilor de cooperare cu Academia Tehnică Militară şi Academia Forţelor Aeriene în cadrul proiectelor din Planul Sectorial de Cercetare Dezvoltare.

Sunt încrezător că veţi acţiona pentru a vă îndeplini în continuare misiunile, valorificând integral potenţialul specialiştilor Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, oameni cu adevărat dedicaţi, şi veţi găsi resursa necesară pentru implicarea în accesarea fondurilor europene pentru proiecte dual-use şi creşterea gradului de implicare a specialiştilor din centru în cadrul activităţilor internaţionale iniţiate de UE şi NATO".

xxx

CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR

Centrul desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică şi testare evaluare în beneficiul structurilor din cadrul MApN. Sursa de finanţare este bugetul MApN, pentru proiectele incluse în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MApN şi bugetul MENCS pentru proiectele din Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare, câştigate în urma competiţiilor organizate de către structurile abilitate.

COMPETENŢE ALE CENTRULUI

• cercetări şi încercări la sol şi în zbor în scopul certificării sau omologării aeronavelor militare şi civile, prototip sau modernizate, a echipamentelor şi sistemelor de bord, armamentului şi muniţiei de aviaţie;

• cercetări şi experimentări în scopul certificării sau omologării altor produse cu destinaţie militară;

• cercetare dezvoltare în domeniul aeronautic;

• modelare şi simulare în domeniul aeronautic;

• executarea zborurilor de încercare a aeronavelor nou fabricate/reparate/modernizate;

• recepţii şi testări la sol şi în zbor pentru aeronave şi echipamente fabricate şi/sau reparate de agenţi economici sau unităţi de reparaţie din ţară şi străinătate;

• testare şi evaluare la sol şi în zbor a produselor aeronautice;

• testarea altor tipuri de tehnică militară;

• studii, cercetări aplicative şi experimentări în beneficiul Ministerului Apărării Naţionale şi altor ministere sau organisme guvernamentale;

• elaborarea de aplicaţii software specifice experimentărilor;

• analiza fiabilităţii sistemelor;

• calibrarea sistemelor de măsură utilizate pe timpul experimentărilor;

• măsurători de precizie, achiziţie şi prelucrări de date experimentale;

• şcolarizarea personalului navigant şi tehnico-ingineresc pentru admiterea la exploatare pe noi tipuri sau variante de aeronave;

• elaborarea documentaţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor;

• actualizare norme de exploatare a aeronavelor pe baza datelor rezultate în urma exploatării intensive;

• proiectarea şi realizarea configuraţiilor de instrumentare ale aeronavelor;

• proiectarea şi realizarea procedurilor de testare şi evaluare la sol şi în zbor a aeronavelor;

· întocmirea planurilor de testare şi evaluare a produselor aeronautice;

• întocmirea rapoartelor de testare şi evaluare a produselor aeronautice;

• evaluarea stării tehnice reale a produselor aeronautice în scopul redefinirii resurselor tehnice;

• analize chimice ale carburanţilor şi lichidelor speciale specifice de aviaţie;

• cercetări şi experimentări în domeniul medicinii aeronautice;

• participarea la demonstraţii aeriene organizate în ţară şi străinătate;

• executarea altor activităţi din domeniul aviaţiei (filmări speciale, expertize tehnice pentru investigarea evenimentelor de aviaţie, determinări gravimetrice etc.).

CAPABILITĂŢI CU CARACTER DE UNICITATE PE PLAN NAŢIONAL

 •  Testarea şi evaluarea în zbor a avionului IAR 99 Şoim în scopul certificării pentru tragere aer-aer cu tunul de bord;
 •  Monitorizarea comportării structurale a aeronavelor şi evaluarea impactului duratei ciclului de viaţă asupra performanţelor operaţionale şi a caracteristicilor tehnice;
 •  Testarea şi evaluarea în zbor în scopul validării configuraţiilor fizice şi funcţionale şi certificarea sistemelor tip ţintă aeriană destinate antrenamentului personalului pentru tragerile aer-aer şi sol-aer;
 •  Evaluarea obiectivă a duratei de viaţă a rachetelor antiaeriane;
 •  Testarea şi evaluarea dinamică a muniţiilor echipate cu sistem de autodirijare semi-activă laser;
 •  Monitorizarea complexă în timp real a eficacităţii acţiunilor de luptă aer-sol pe timpul aplicaţiilor categoriilor de forţe armate;
 •  Realizarea şi validarea unui sistem de protecţie balistică destinat elicopterelor de luptă.

Centrul a elaborat 11 specificaţi tehnice/fişe de produs aflate în responsabilitatea sa.

Rezultate semnificative:

Testarea si evaluarea avionului IAR 99;

1 Testarea si evaluarea avionului IAR 99;

2 Testarea si evaluarea elicopterului IAR 330 Puma Naval in scopul omologarii in configuratia specifica fazei de dezvoltare 2-B-2;

3 Realizarea munitiei 20x102 mm standard NATO;

4 „Modernizarea Display-ului Multifuncţional Color (MFCD) reper MA 841 A ce echipează elicopterele IAR 330S cu un sistem de iluminare pe baza de matrice cu LED-uri"

5 Demonstrator IAR 99 TD;

6 Testarea unor muniţii aflate în exploatare în scopul evaluarii stării tehnice reale si fundamentarii deciziei privind mentinerea in exploatare.

 

 

Comunicat 3 din 2016-01-29

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE DSC06110.JPG

  Aspect de la eveniment

Industria Naţională de Apărare,

rol major în modernizarea flotei militare din România

Secretarul de stat pentru armamente, Gabriel-Beniamin Leş, a participat joi, 28 ianuarie, la Palatul Cercului Militar Naţional Bucureşti, la evenimentul „Industria Naţională de Apărare - rol major în modernizarea flotei militare din România", care a reunit specialişti ai Ministerului Apărării Naţionale, factori de decizie ai Guvernului României, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi reprezentanţi ai şantierelor navale româneşti.

Activitatea, desfăşurată sub egida conferinţei: „SURFACE WARSHIPS 2016", organizată de International Quality Productivity Centre, a avut ca scop prezentarea de capabilităţi ale industriei naţionale cu aplicaţie pe zona navală.

Secretarul de stat pentru armamente şi-a exprimat încrederea că această întâlnire va reprezenta o oportunitate pentru industria navală şi va permite firmelor interesate să identifice soluţii şi operatori economici naţionali specializaţi în fabricarea de sisteme şi echipamente navale.

Pe parcursul activităţii, specialiştii Departamentului pentru armamente au prezentat programele de înzestrare şi programele strategice, precum şi posibilităţile de cooperare cu industria naţională de apărare şi modul de implicare a operatorilor economici autohtoni în derularea acestor programe.

 

 

Comunicat 2 din 2016-01-26

Informatii referitoare la achizitia radarelor tridimensionale cu distanţă mare de descoperire

Departamentul pentru armamente, prin CN Romtehnica SA, a achiziţionat, în anul 2015, două complete Radar tridimensional cu distanţă mare de descoperire, mobil-TPS-77, produse de Lockheed Martin Overseas Corporation - LMOC din SUA. Contractul are o valoare de 32.700.000 USD, echipamentele sunt destinate înzestrării Statului Major al Forţelor Aeriene (SMFA), iar termenul de livrare este anul 2017.

Motivele pentru care s-a negociat doar cu firma Lockheed Martin Overseas Corporation - LMOC din SUA pentru achiziţionarea echipamentelor au fost următoarele:

- Radarul tridimensional cu distanţă mare de descoperire, mobil-TPS-77 reprezintă varianta mobilă a radarului FPS-117 aflat deja în dotarea Armatei României, de peste 18 ani, şi care şi-a demonstrat fiabilitatea şi compatibilitatea cu nevoile specifice Forţelor Aeriene Române. Aceasta va permite realizarea unui sistem integrat de sprijin logistic comun, ce poate fi executat simultan pentru ambele tipuri de echipamente, ceea ce va presupune o reducere semnificativă a costurilor de operare şi asigurare logistică, rezultată din următoarele considerente:

· Cele două tipuri de radar au configuraţii hardware şi software similare, care permit integrarea fără eforturi a variantei nou-achiziţionate, folosirea în comun a loturilor de piese şi utilizarea echipamentelor de testare sau asistenţă tehnică dezvoltate pentru FPS -117;

· Forţele Aeriene Române dispun de experienţă în activităţile de mentenanţă, ceea ce va permite executarea mentenanţei de nivel intermediar şi complex în ţară, în cadrul capacităţilor deja existente;

· Posibilitatea folosirii infrastructurii de instruire şi pregătire deja dezvoltate la nivelul SMFA.

- Configuraţia radarului asigură posibilitatea ca suportul logistic integrat pe toată durata ciclului de viaţă să fie executat prin intermediul Agenţiei NATO (NSpA) de sprijin logistic, în cadrul agenţiei existând deja un parteneriat comun pentru acest tip de radare, la care România este membru cu drepturi depline;

- În urma analizei informaţiilor avute la dispoziţie şi cerinţelor exprimate în documentele de fundamentare a programului de înzestrare a rezultat că Radarul tridimensional cu distanţă mare de descoperire, mobil-TPS-77 se apropie cel mai mult de cerinţele exprimate de către beneficiar.

Comunicat 1 din 2016-01-26

Informatii referitoare la achizitia sistemelor de rachete antitanc portabile

În urma negocierilor pentru achiziţionarea produselor „Mijloace antitanc" (rachete ghidate antitanc) între C.N. Romtehnica S.A. şi firma EuroSpike GmbH din Germania, care au fost iniţiate la începutul anului 2014, şi pentru achiziţionarea produselor „Sistem de rachete antitanc portabile", demarate la începutul anului 2015, s-au încheiat patru contracte care au fost publicate în sistemul electronic de achiziţii publice.

Valoarea contractelor încheiate de către C.N. Romtehnica S.A. cu firma EuroSpike GmbH din Germania pentru achiziţionarea produselor „Sistem de rachete antitanc portabile" şi „Mijloace antitanc" (rachete ghidate antitanc) este următoarea: contract nr. 02/568/2015 – „Sistem de rachete antitanc portabile" – 92.719.500 euro, fără TVA; contract nr. 02/566/2015 –. „Mijloace antitanc" – 17.910.000 euro, fără TVA; contract nr. 02/567/2015 – „Mijloace antitanc" – 18.905.000 euro, fără TVA; contract nr. 02/571/2015 – „Mijloace antitanc" – 1.194.000 euro, fără TVA.

Motivele pentru care s-a negociat doar cu firma EuroSpike GmbH pentru achiziţionarea produselor „Sistem de rachete antitanc portabile" şi „Mijloace antitanc" (rachete ghidate antitanc) au fost următoarele:

· în dotarea Armatei României există rachete ghidate antitanc de acelaşi tip, achiziţionate încă din anul 2004, acestea fiind instalate pe sisteme blindate de tip „maşină de luptă a infanteriei (MLI);

· pentru sistemele blindate, rachetele antitanc constituie doar o completare a necesarului de muniţie;

· prin contractul de furnizare încheiat în anul 2004 au fost prevăzute şi sesiuni de instruire pentru operatorii turelei şi cursuri de cunoaştere/utilizare a echipamentelor achiziţionate;

· rachetele ghidate antitanc destinate echipării sistemelor blindate de tip MLI sau sistemelor portabile sunt identice şi interschimbabile, presupunând o logistică comună şi reducerea cheltuielilor şi a timpului de pregătire a personalului pentru operare şi mentenanţă, iar din punct

de vedere operaţional se simplifică modul de aprovizionare, verificările tehnice periodice şi asigurarea aceloraşi condiţii specifice de depozitare;

· în dotarea beneficiarului echipamentelor există un sistem de instruire, prin simulare pentru operatori şi un sistem de testare şi verificare a stării tehnice a rachetelor.

Conform contractului de furnizare nr. 02/568/2015, sistemele de rachete antitanc portabile vor fi fabricate în Germania în perioada 2016 - 2019. Livrarea se va face începând cu sfârşitul anului 2017, ultimele echipamente urmând să intre în dotarea Armatei României în prima parte a anului 2019.

Referitor la achiziţionarea „mijloacelor antitanc" (rachete ghidate antitanc), conform contractelor de furnizare nr. 02/566/2015, nr. 02/567/2015 şi nr. 02/571/2015, ele vor fi fabricate în perioada 2016 - 2018 în Germania şi vor fi în cea de-a doua parte a anului 2017 şi prima jumătate a anului 2018.

Conform prevederilor art. 17.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, clauzele de offset se aplică pentru îndeplinirea obligaţiilor de compensare rezultate din contractele de achiziţie din import de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, două milioane de euro.

Întrucât valoarea totală a contractelor de furnizare încheiate între C.N. Romtehnica S.A. şi firma EuroSpike GmbH, prin care au fost achiziţionate „Sisteme de rachete antitanc portabile" şi „Mijloace antitanc" (rachete ghidate antitanc) însumează aproximativ 130 milioane euro, fără TVA, acestea includ clauze de offset.

Potrivit OUG 189/2002, în contractele de achiziţie au fost stipulate obligaţiile producătorului german de a perfecta, cu Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială (OCATS), un acord de compensare pentru 80 la sută din valoarea totală a achiziţiei, în termen de 60 de zile, aşa cum este prevăzut la art. 19 alin. (1) din Ordonanţă. Acordul prevede, conform aceluiaşi articol, alin. 3, valoarea obligaţiei offset, perioada în care obligaţia offset trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de offset − direct sau indirect −, domeniile care vor beneficia de offset, garanţiile bancare de bună execuţie a contractului, declaraţia privind acceptarea necondiţionată a penalităţilor şi prevederilor stipulate în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi alte informaţii pe care contractantul le consideră utile.

Detaliile privind contractul de compensare pot fi obţinute, conform legii, exclusiv de la autoritatea naţională în domeniu (OCATS).

Celelalte informaţii referitoare la contractele menţionate se încadrează în prevederile Legii 544/2001, art. 12, alin. 1, lit. a.

Comunicat 26 din 2015-12-18

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE DSC05740.JPG

  Aspect de la eveniment

Procesul de modernizare a elicopterelor IAR-330 Puma naval a fost finalizat

Ceremonia ocazionată de încheierea procesului de modernizare a elicopterelor IAR-330 Puma naval a avut loc astăzi, 17 decembrie, la sediul IAR S.A. Braşov, în prezenţa viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Borc, a ministrului apărării naţionale, Mihnea Motoc, a şefului Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, a secretarului de stat pentru armamente, Gabriel-Beniamin Leş, a şefului Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul Alexandru Mîrşu şi a directorului general al IAR S.A. Braşov, Neculai Banea.

Programul de dotare a Forţelor Navale Române cu acest tip de elicoptere - ultimul dintre cele trei, în configuraţie finală, fiind recepţionat astăzi - a început în anul 2005, ca parte integrantă a programului de modernizare a fregatelor tip F 22. Cele trei elicoptere fac parte din Grupul de Elicoptere Tuzla şi operează de la bordul fregatelor Regele Ferdinand, Regina Maria şi Mărăşeşti. Modernizarea s-a derulat în etape, sistemele şi echipamentele fiind integrate gradual, pentru a permite personalului navigant să se adapteze, treptat, cerinţelor operaţionale.

Prin încheierea acestui program, elicopterele Forţelor Navale Române sunt pregătite pentru lupta anti-submarin, lupta împotriva navelor de suprafaţă, efectuarea misiunilor de supraveghere maritimă, realizarea misiunilor de căutare şi salvare pe mare şi pe uscat, executarea misiunilor de transport logistic (transport cargo, transport trupe, evacuare medicală), executarea misiunilor de luptă împotriva pirateriei navale.

În cadrul ceremoniei a avut loc şi o demonstraţie de zbor cu elicopterul IAR-330 Puma naval.

„Demonstraţia a fost admirabilă. Recepţionarea ultimului elicopter naval reprezintă un exemplu de cooperare între M.Ap.N. şi industria de apărare. Elicopterul şi-a dovedit eficienţa în Operaţia Atalanta şi în Marea Mediterană. Astăzi, apărarea contează decisiv în ecuaţia de securitate. România trebuie să-şi permită armata de care are nevoie, iar Forţele Navale au acum o capabilitate care ne permite să fim compatibili cu NATO", a declarat ministrul apărării naţionale.

La activitate au participat şi specialişti din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi ai companiilor româneşti şi străine care au cooperat la realizarea în bune condiţii a proiectului de modernizare. Detalii suplimentare puteţi găsi pe pagina din internet a Departamentului pentru armamente www.dpa.ro.

Comunicat 25 din 2015-12-08

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE DSC05654.JPG

  Reprezentanti ai ACTTM prezenti la activitate

Secretarul de stat pentru armamente, la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Secretarul de stat pentru armamente, Gabriel-Beniamin Leş, a luat parte luni, 7 decembrie, la prezentarea activităţii şi a rezultatelor obţinute în domeniul cercetării ştiinţifice de Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM).

La activitate, care a avut loc la sediul ACTTM, au participat şeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, şefii resurselor categoriilor de forţe ale Armatei, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României şi ai instituţiilor din sistemul naţional de apărare.

Specialiştii Agenţiei au prezentat demonstratoare tehnologice, prototipuri şi ultimele soluţii şi rezultate obţinute în activităţile de cercetare, care pun în valoare potenţialul ştiinţific militar. De asemenea, a fost expus, în premieră, sistemul ţintă pentru trageri sol-aer, aer-aer şi navă-aer – ULTRA 20 (multirol).

În context, secretarul de stat Gabriel-Beniamin Leş a precizat că Agenţia Europeană pentru Apărare a lansat anul acesta o competiţie de profil şi, din cele 200 de proiecte de cercetare propuse din toate ţările uniunii, au fost selectate 30 cu dublă utilizare, militară şi civilă, iar specialiştii Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare au fost implicaţi în trei dintre acestea. „Am convingerea că ACTTM va deveni un actor din ce în ce mai important în furnizarea soluţiilor tehnologice şi a cunoştinţelor necesare pentru a dezvolta cele mai potrivite capabilităţi militare ale Ministerului Apărării Naţionale."

xxx

Înfiinţată în anul 1968, cu denumirea de Institutul Tehnic de Cercetări şi Proiectări al Armatei, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, împreună cu cele cinci Centre de cercetare ştiinţifică din subordinea sa, reprezintă astăzi structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale ce desfăşoară activităţi de cercetare – dezvoltare şi inovare în domeniul tehnicii şi tehnologiilor militare.

Pe lângă activitatea de bază, cea de cercetare, dezvoltare şi inovare, atestată în condiţiile legii de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, ACTTM desfăşoară activităţi prevăzute în cadrul sistemului integrat de management al programelor de achiziţii pentru apărare.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare are specialişti cu recunoaştere şi certificare la nivel internaţional pentru expertiza tehnică şi laboratoare acreditate la nivel național şi internațional, RENAR și ORNISS.

 

 

Pagina 10 din 35

Evenimente

 • Autoevaluarea Statului Major al Forţelor Terestre pe anul 2017
  Statul Major al Forţelor Terestre a desfăşurat vin...
 • Autoevaluarea activității Statului Major al Forțelor Navale pe anul 2017
  Joi, 25 ianuarie, secretarul de stat pentru armame...
 • Autoevaluarea activității Statului Major al Forțelor Aeriene pe anul 2017
    Joi, 25 ianuarie, a.c., secretarul de stat...
Go to top