Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

Promovari personal civil

 Nr crt Functia/postul, structura,categ. de personal, nivelul functiei/postului, nivelul studiilor Nr. functii/ posturi  Data afișării Termen afișare  Termen depunere dosare  Data primei probe a concursului   Detalii
1 Inginer gradul I în Laboratorul etalonare, verificare mijloace de măsură electrică și electronică 1 2019-03-29 2019-05-01
ora: 09:00
2019-04-05
ora: 15:30
2019-04-15
ora: 10:00
2 Inginer gradul I în Laboratorul etalonare, verificare mijloace de măsură specială 1 2019-03-29 2019-05-01
ora: 09:00
2019-04-05
ora: 15:30
2019-04-15
ora: 10:00
Go to top