Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1073/1966 privind evaluarea, certificarea şi supravegherea calităţii la furnizorii forţelor armate;
 • Legea nr. 30/1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1996  privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la programele de asistenţă economică, tehnică şi în domenii conexe;
 • Legea nr. 100/1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1999  pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998;
 • Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene";
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 493/2015 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni.
 • Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Presa despre noi

 • Academia Tehnică Militară trebuie să rămână un brand instituțional în cadrul învățământului politehnic național
 • Scenariu de razboi. Reactia Armatei in cazul unui atac cu arme chimice
 • Exerciţiu tactic de Apărare CBRN
  Exerciţiu tactic de Apărare CBRN...
Go to top