Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial
 • Organizarea şi conducerea contabilităţii;
 • Asigurarea informaţiilor aferente situaţiilor de sinteză, luării deciziilor, inclusiv a celor financiare, la nivelul Departamentului pentru Armamente, prin realizarea:
  • evidenţei creditelor bugetare aprobate în exerciţiul curent;
  • evidenţei angajamentelor bugetare;
  • evidenţei angajamentelor legale;
  • evidenţei justificărilor financiare;
 • Fundamentarea şi întocmirea documentelor aferente proiectului bugetului anual al cheltuielilor de personal şi al cheltuielilor privind achiziţionarea de materiale şi servicii;
 • Execuţia financiară a Programului anual al achiziţiilor publice al Ministerului Apărării Naţionale privind înzestrarea cu armament, tehnică de luptă şi materiale cu destinaţie militară, din producţia internă şi din import precum şi a Programului anual al achiziţiilor publice pentru materiale şi servicii al Departamentului pentru Armamente;
 • Execuţia financiară a bugetului aferent creditelor externe, prin analiza şi înregistrarea în contabilitate a documentelor transmise de C.N. ROMTEHNICA S.A. Bucureşti;
 • Stabilirea şi plata salariilor şi altor drepturil băneşti, prevăzute de actele normative în vigoare, cuvenite personalului din cadrul structurii;
 • Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale pentru activitatea proprie şi centralizată;
 • Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
 • Organizarea şi exercitarea controlului intern în domeniul economico-financiar.

Presa despre noi

 • Academia Tehnică Militară trebuie să rămână un brand instituțional în cadrul învățământului politehnic național
 • Scenariu de razboi. Reactia Armatei in cazul unui atac cu arme chimice
 • Exerciţiu tactic de Apărare CBRN
  Exerciţiu tactic de Apărare CBRN...
Go to top