Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial
 • Organizarea şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a  contractelor de înzestrare (din ţară şi din import) pentru produse şi servicii necesare înzestrării Armatei României şi derularea acestora în cadrul Sistemului integrat de management al achiziţiilor pentru apărare;
 • Gestionarea relaţiei  Departamentului pentru Armamente cu:
  • Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice - în vederea exercitării funcţiei de verificare a aspectelor procedurale în domeniul achiziţiilor publice de către Ministerul Finanţelor Publice (controlul ex-ante);
  • Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice - pentru evaluarea şi supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică si respectiv pentru consiliere în procesul de atribuire a contractelor;
  • Direcţia Audit Intern;
  • alte structuri cu atribuţii pe linia controlului şi verificării contractelor de achiziţie publică.
 • Elaborarea şi publicarea  anunţurilor de intenţie / participare / atribuire, eratelor, răspunsurilor la solicitări, clarificări etc., în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice,  conform prevederilor legale în vigoare;
 • Reprezentarea Departamentului pentru Armamente în relaţia cu celelalte structuri ale ministerului şi îndeplinirea sarcinilor ce îi revin acestuia în calitate de autoritate de reglementare a Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul achiziţiilor publice;
 • Publicarea  Buletinului contractelor de achiziţii publice;
 • Coordonarea activităţii Oficiului de control al importurilor şi exporturilor de produse speciale, Serviciului supravegherea calităţii;
 • Administrarea şi monitorizarea derulării contractelor încheiate cu furnizorii interni şi externi de produse şi servicii pentru înzestrarea Armatei României;
 • Sprijinirea implementării metodelor şi procedeelor de marketing aplicabile în domeniul achiziţiilor pentru apărare, gestionarea bazei de date a departamentului, referitoare la piaţa de bunuri şi servicii necesare Armatei României;
 • Reprezentarea intereselor  Ministerului Apărării Naţionale în relaţiile contractuale cu furnizorii interni de produse pentru apărare;
 • Reprezentarea  Departamentului pentru Armamente şi / sau Ministerului Apărării Naţionale  în cadrul grupurilor de lucru ale NATO  sau în relaţiile cu organisme internaţionale cu atribuţii în domeniul achiziţiilor.

Presa despre noi

 • Academia Tehnică Militară trebuie să rămână un brand instituțional în cadrul învățământului politehnic național
 • Scenariu de razboi. Reactia Armatei in cazul unui atac cu arme chimice
 • Exerciţiu tactic de Apărare CBRN
  Exerciţiu tactic de Apărare CBRN...
Go to top