Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

arma556

Obiective principale:

  • Să asigure dotarea trupelor cu armament individual la nivelul angajamentelor NATO;
  • Să execute trageri în condiţii extreme de temperatură şi umiditate a mediului ambiant.

Dezvoltator:

Produsul este în dezvoltare în industria autohtonă. Integratorul este CN ROMARM SA/SC CUGIR SA iar furnizorul de muniţie SC UZINA MECANICĂ SADU SA.

Perspective:

  • Activităţile de testare - evaluare prototip industrial au fost parcurse în perioada 2012-2013.
  • Este în studiu o variantă evoluată a armei.
Go to top