Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

DISCLAIMER FOR NATO STANDARDIZATION DOCUMENT

All producers of NATO standardization documentation must include the following disclaimer in all NATO Standardization documentation and all other works further to publishing those in any form:

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, used commercially, adapted, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher. With the exception of commercial sales, this does not apply to member nations and PfP countries or NATO commands and bodies.

 

NOTA SECRETARULUI GENERAL ADJUNCT AL COMITETULUI NATO PENTRU STANDARDIZARE

Toate documentele de standardizare elaborate de NATO trebuie să cuprindă următoarea notificare, indiferent de forma sub care acestea sunt publicate:

Nici o parte din această publicaţie nu poate fi reprodusă, stocată, utilizată în scopuri comerciale, adaptată sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloc electronic, mecanic, fotocopie, înregistrare etc., fără permisiunea celui care a publicat-o. Cu excepţia vânzării, acestea nu se aplică naţiunilor membre, ţărilor partenere sau comandamentelor şi organismelor NATO.

 

CONSECINŢA NOTEI SECRETARULUI GENERAL ADJUNCT AL COMITETULUI NATO PENTRU STANDARDIZARE

•  În cazul României, utilizarea documentelor de standardizare NATO - inclusiv seria AQAP - este permisă în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi furnizorilor de sisteme şi echipamente militare care se află într-o relaţie comercială cu Ministerul Apărării din România sau din altă ţară membră NATO;
•  Utilizarea documentelor de standardizare NATO - inclusiv seria AQAP - de către alte organizaţii sau persoane fizice, în alte scopuri - inclusiv de certificare - este interzisă şi intră în conflict cu drepturile de proprietate intelectuală declarate de către Agenţia NATO pentru Standardizare;
•  În cadrul procesului de selecţie şi calificare a furnizorilor săi de sisteme şi echipamente militare, Ministerul Apărării Naţionale nu va lua în considerare certificările pe bază de AQAP emise de persoane fizice sau de organisme de certificare de terţă parte.

 

Notificări parteneri

  • AMENDMENT 1 TO BID NO. IFB-CO-15038-GMT - Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract
  • BID INVITATION-Guard Services NATO Satellite Ground Station (SGS) KESTER, BELGIUM
  • Maintenance of ERDAS Imagine Software-Notification of Intent to Invite Bids
    IBF-CO-15113-ERDAS...
  • International competitive bidding (one step procedure)- 4 munitions storage facilities (class V) - NSIP
Go to top