Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

LEGISLAŢIE INCIDENTĂ DOMENIULUI DE ACTIVITATE

 • O.u.G. nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată;
 • O.u.G. nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 197/2011;
 • O.u.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 217/2009;
 • H.G. nr. 666/2014 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare;
 • H.G. nr. 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional, înfiinţat pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale;
 • Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 156/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni;
 • H.G. nr. 1339/2007 pentru stabilirea măsurilor referitoare la asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.20/2010pentru aprobarea procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, a aplicării în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România;
 • Regulamentul (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare;
 • Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M108/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

 

BAZA DE DATE PRIVIND EMBARGOURILE DE ARME

 • US State Department – Embargouri unilaterale SUA
 • SIPRI 
  • Lista embargouri SIPRI
 •  

  LEGĂTURI UTILE

   

  Date de contact

  Adresa: Drumul Taberei nr. 9 – 11, sectorul 6, Bucureşti

  Telefon: 021.319.58.90 sau 021.319.81.50;

  Fax: 021.319.58.90.

  Telefon centrală: 021.319.58.58 cu interior: 2874; 2355; 2828; 2743.

  Notificări parteneri

  • Evenes Air Station, Restauration of Security Perimeter System
   Licitație internațională pentru reabilitarea sistemului perimetral de ...
  • Design documentation, execution of works and author`s supervision as part of the project "Modernization of road infrastructure in Orzysz Field Training Centre for the Land Forces"
   Proiectarea, executarea și supervizarea lucrărilor ca parte a proiectu...
  • Design documentation, execution of works and author`s supervision as part of the project "Modernisation of existing facilities, construction of new ones for the needs of the Orzysz Field Training Centre for the Land Forces"
   Proiectarea, executarea și supervizarea lucrărilor ca parte a proiectu...
  • International Competitive Bidding for the Project "Design, Manufacturing, Installation and Follow On Support of a Multiple Missile Tracking Radar (MMTR)" (K-442N), Serial 2001/5SA06070-0
   Suspendare procedură competitivă ...
  Go to top