Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

LEGISLAŢIE INCIDENTĂ DOMENIULUI DE ACTIVITATE

 • O.u.G. nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată;
 • O.u.G. nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 197/2011;
 • O.u.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 217/2009;
 • H.G. nr. 666/2014 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare;
 • H.G. nr. 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional, înfiinţat pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale;
 • Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 156/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni;
 • H.G. nr. 1339/2007 pentru stabilirea măsurilor referitoare la asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.20/2010pentru aprobarea procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, a aplicării în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România;
 • Regulamentul (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare;
 • Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M108/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

 

BAZA DE DATE PRIVIND EMBARGOURILE DE ARME

 • US State Department – Embargouri unilaterale SUA
 • SIPRI 
  • Lista embargouri SIPRI
 •  

  LEGĂTURI UTILE

   

  Date de contact

  Adresa: Drumul Taberei nr. 9 – 11, sectorul 6, Bucureşti

  Telefon: 021.319.58.90 sau 021.319.81.50;

  Fax: 021.319.58.90.

  Telefon centrală: 021.319.58.58 cu interior: 2874; 2355; 2828; 2743.

  Notificări parteneri

  • Enhance and Sustain Core Transport Capability – CTD (Connecting-The-Dots) Serial 2018/0CM03301, IFB-CO-14797-CTD
   This Project will be implemented through one single Invitation for Bid...
  • Invitation for Bidding IFB-NCIA-NSII-18-06– Procurement of SPECTRUM ANALYSER
  • AMENDMENT 3 TO INVITATION FOR BID – IFB-CO-14825-NNHQ Provision of Level 3 IT Support at NATO HQ
   Reference(s) :A. NCI Agency Notification of Intent (NOI), NCIA/ACQ/201...
  • Invitation for Bidding IFB-NCIA-NSII-18-07– Procurement of SATCOM EQUIPMENT
  Go to top