Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

Standardizarea reprezintă activitate prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau potenţiale, prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate, urmărind obţinerea unui grad optim de ordine întru-un context dat. Această activitate constă în particular în elaborarea, difuzarea şi punerea în aplicare a standardelor.

Principala sarcină a standardizării este de a sprijini forţele armate ale României în vederea creşterii interoperabilităţii şi reducerii riscurilor asociate în domeniile operaţional, tehnic şi al schimbului de informaţii, extinderii capacităţii forţelor de apărare aliate, de a se instrui şi opera împreună în mod eficient pentru îndeplinirea misiunilor şi obiectivelor asumate.

Efortul standardizării este focalizat pe creşterea transparenţei şi comunitatea standardelor utilizate în domeniul tehnic, în achiziţiile pentru apărare, pentru creşterea interoperabilităţii, menţinerea compatibilităţii, interschimbabilităţii sau comunităţii conceptelor, doctrinelor, procedurilor, echipamentelor, proiectării şi reducerea costurilor de achiziţie.

Obiectivul specific al standardizării este de a asigura aptitudinea de utilizare a unui produs, proces sau serviciu.

Standardul reprezintă documentul stabilit prin consens şi aprobat de către un organism recunoscut, care furnizează pentru utilizări comune şi repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor, în scopul realizării unui grad optim de ordine într-un context dat. Standardele trebuie să se bazeze pe rezultatele conjugate ale ştiinţei, tehnologiei, experienţei şi lecţiilor învăţate şi să aibă drept scop promovarea avantajelor optime ale comunităţii.


Domeniile standardizării NATO

Alianţa NATO produce documente de standardizare gestionate de Biroul de standardizare NATO (NSO), în următoarele domenii:

 • Operaţional - documente de standardizare NATO care influenţează practici militare şi se pot aplica la doctrine, tactici, tehnologii, proceduri, instrucţie militară, raportări, hărţi şi grafice. În domeniul operaţional al standardizării, există 5 (cinci) structuri ale domeniului operaţional: întrunit, maritim, terestru, aerian şi medical.
 • Tehnic - Documente de standardizare NATO care specifică cerinţele tehnice comune materialelor pe timpul duratei lor de viaţă. Domeniul tehnic poate cuprinde sisteme complete, incluzând sistemele de consultare, comandă şi control (C3), sisteme şi sub-sistemele de armament, interfeţe, ansambluri, componente, părţi de rezervă şi consumabile, inclusiv muniţii, combustibili şi rezerve materiale.
 • Administrative - Documente de standardizare NATO care facilitează administrarea Alianţei în diferite sfere de acţiune incluzând, dar nu este limitat la, terminologie, finanţe, resurse umane şi grade militare.

Interoperabilitatea reprezintă capacitatea de a acţiona împreună, coerent, eficace şi eficient în scopul realizării obiectivelor tactice, operaţionale şi strategice aliate.

Nivelurile de standardizare prin care se realizează interoperabilitatea sunt:

Compatibilitatea - capacitatea produselor, proceselor şi serviciilor de a fi utilizate împreună, în situaţii specificate pentru a îndeplini condiţiile respective fără o interacţiune inacceptabilă.

Interschimbabilitatea - proprietatea unui produs, proces sau serviciu de a fi folosit în locul altuia pentru a satisface aceleaşi condiţii.

Comunitatea - nivelul de standardizare obţinut atunci când sunt folosite aceleaşi doctrine, proceduri sau echipamente.


Standardizarea naţională în România

Începuturile acestei activităţi datează din perioada premergătoare celui de al doilea război mondial, primele standarde cu caracter naţional fiind adoptate în 1937-1938 în cadrul AGIR - Asociaţia Generală a Inginerilor din România.

În anul 1948 a luat fiinţă Comisiunea de Standardizare, primul organism naţional de standardizare.
După o serie de reorganizări ale organismului naţional de standardizare, în 1970 a luat fiinţă Institutul Român de Standardizare - IRS care a funcţionat până în anul 1998.
Prin Ordonanţa 39/1998 se pun bazele standardizării voluntare în România. De la aceasta data, organismul naţional de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România - ASRO.
Ordonanţa 39/1998 a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 355 din 6 iunie 2002 si publicata în Monitorul Oficial al României nr. 447 din 26 iunie 2002.
În prezent ASRO este membru la următoarele:
Organizaţii europene de standardizare: CEN - Comitetul European de Standardizare şi CENELEC - Comitetul European de Standardizare pentru Electrotehnică.
Organizaţii internaţionale de standardizare CEI - Comisia Electrotehnică Internaţională, ISO - Organizaţia Internaţională de Standardizare,
Şi membru observator la ETSI - Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicaţii.
Ministerul Apărării Naţionale este membru al Asociaţiei de Standardizare din România (Colegiul E - colegiul autorităţilor) din anul 2009 reprezentat prin Departamentul pentru Armamente/ Agenţia Militară de Standardizare .

 

Diseminarea documentelor NATO Unclassified / documentelor naţionale generate de acestea din domeniul standardizării tehnico-material, la operatorii economici (OpEc) interni

Condiţii:

Documentele de standardizare din domeniul tehnico-material STANAG/STANREC NATO UNCLASSIFIED/documente naţionale generate de acestea, se distribuie OpEc interni cu sediul în România care:

- au avut sau au încheiate contracte clasificate cu structuri ale M.Ap.N. şi nu au existat semnalări privind încălcarea normelor de protecţia informaţiilor clasificate;

- nu au avut relaţii contractuale cu structuri ale M.Ap.N., dar fac dovada existenţei unui compartiment special pentru gestionarea informaţiilor clasificate/C.S.N.R., prin prezentarea unei autorizaţii de funcţionare.

În vederea punerii la dispoziţia agenţilor economici interni a documentelor STANAG/STANREC NATO UNCLASSIFIED/documentelor naţionale generate de acestea, din domeniul tehnico-material, este necesară completarea de către aceştia a următoarelor documente:

 • Formular de solicitare a documentelor STANAG/STANREC NATO UNCLASSIFIED/documentelor naţionale generate de acestea, din domeniul tehnico-material;
 • Protocol privind gestionarea documentelor NATO UNCLASSIFIED/documentelor naţionale generate de acestea;
 • Listă cu personalul operatorului economic care are acces la documentele STANAG/STANREC NATO UNCLASSIFIED/documentele naţionale generate de acestea;
 • Registru pentru evidenţa şi distribuirea documentelor STANAG/STANREC NATO UNCLASSIFIED/ documentelor naţionale generate de acestea.

 

Legături utile

Organismele internationale de standardizare

ISO - International Organization for Standardization (Organizatia Internationala de Standardizare)
IEC - International Electrotechnical Commission (Comisia Electrotehnica Internationala)
ITU - International Telecommunication Union (Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor)

Organismele europene de standardizare

CEN - European Committee for Standardization (Comitetul European de Standardizare)
CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization (Comitetul European de Standardizare Electrotehnica)
ETSI - European Telecommunications Standards Institute (Institutul de Standarde Europene pentru Telecomunicaţii)


Organismul naţional de standardizare

ASRO - Asociaţia de standardizare din România

Baze de date

EDSTAR - Portalul sistemului de referinţă a standardelor de cea mai bună practică din domeniul Apărării Europene
EDSIS - Sistemul de informaţii în domeniul standardizării Apărării Europene
NSO - Baza de date a Oficiului de Standardizare NATO

 

Catalogul standardelor militare tehnice

Este disponibil aici.

 

Date de contact

Agenţia Militară de Standardizare

Adresa: Strada Drumul Taberei 7-9, sector 6, Bucureşti- ROMÂNIA

Telefon: 0213195860 sau centrala: 0213195858 cu interior: 3174; 2295; 2780; 2207

Fax: 021 3145885

E-mail: standard_mil@dpa.ro

Notificări parteneri

 • AMENDMENT 1 TO BID NO. IFB-CO-15038-GMT - Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract
 • BID INVITATION-Guard Services NATO Satellite Ground Station (SGS) KESTER, BELGIUM
 • Maintenance of ERDAS Imagine Software-Notification of Intent to Invite Bids
  IBF-CO-15113-ERDAS...
 • International competitive bidding (one step procedure)- 4 munitions storage facilities (class V) - NSIP
Go to top