Departamentul pentru Armamente

arma556

Obiective principale:

  • Să asigure dotarea trupelor cu armament individual la nivelul angajamentelor NATO;
  • Să execute trageri în condiţii extreme de temperatură şi umiditate a mediului ambiant.

Dezvoltator:

Produsul este în dezvoltare în industria autohtonă. Integratorul este CN ROMARM SA/FA CUGIR SA.

Perspective:

  • Activităţile de testare-evaluare sunt în curs de derulare la nivelul operatorului economic.
  • A fost iniţiat un proiect de cercetare-dezvoltare la nivelul ACTTM.
Go to top