Departamentul pentru Armamente

Obiective principale:

  • Dezvoltarea unei capacităţi de transport scurt mediu curier care să asigure îndeplinirea cu maximă eficienţă a misiunilor specifice.
  • Achiziţia a 7 avioane de transport scurt / mediu curier, tip C 27J Spartan şi un pachet de suport logistic iniţial, care include şi un simulator de zbor

Furnizor:

  • ALENIA AERMACHI SPA - ITALIA

Livrări:

  • 7 avioane
  • Simulator de zbor
  • Cursuri de instruire
  • Serviciul de asistenţă tehnică

Perspective:

  • Suport logistic aferent

Fişa tehnică

Go to top