Departamentul pentru Armamente

Obiective principale:

  • Creşterea capabilităţilor de lovire a inamicului la distanţe mari (45 Km) la tragerea cu lovitură reactivă LAR MK 4;
  • Realizarea capabilităţii de tragere atât a loviturilor cal. 122 mm cât şi a loviturilor reactive LAR MK4, cal. 160 mm;
  • Îmbunătăţirea preciziei tragerii prin utilizarea sistemului A.C.C.S. (Artillery Command and Control System)

Firme autohtone:

  • S.C. AEROSTAR S.A. Bacău
  • S.C. ROMAN S.A. Braşov
  • S.C. ELPROF S.A. Bucureşti
  • S.C. ELECTROMECANICA S.A.Bucureşti

Firme străine:

  • IMI - Israel
  • ELBIT - Israel
  • VAISALA OYJ - Finlanda

Fişa tehnică

Go to top