Angajări

              
Nr. crt. Funcția/postul, structura, categ. de personal, nivelul funcției/postului, nivelul studiilor Nr. funcții/ posturi Data afișării Termen afișare Termen depunere dosare Data primei probe a concursului Detalii
1 Expert gradul III, cu studii superioare, în Biroul sprijin CDI şi implementare tehnologii inovatoare 2 30-12-2021 21-02-2022
ora 09:00
13-01-2022
ora 16:00
25-01-2022
ora 10:00
2 Expert gradul III, cu studii superioare, în Biroul sprijin activităţi în structuri NATO şi UE 1 30-12-2021 21-02-2022
ora 09:00
13-01-2022
ora 16:00
25-01-2022
ora 10:00
3 Referent II, cu studii medii, în Biroul sprijin programe de înzestrare comunicaţii, informatică şi război electronic 1 30-12-2021 21-02-2022
ora 09:00
13-01-2022
ora 16:00
25-01-2022
ora 10:00
4 Inginer gradul II, cu studii superioare, în Biroul sprijin programe de înzestrare comunicaţii, informatică şi război electronic 1 30-12-2021 21-02-2022
ora 09:00
13-01-2022
ora 16:00
25-01-2022
ora 10:00
5 Inginer gradul II, cu studii superioare, în Biroul sprijin programe de înzestrare forţe terestre 1 30-12-2021 21-02-2022
ora 09:00
13-01-2022
ora 16:00
25-01-2022
ora 10:00
6 Expert gradul IA în Biroul suport logistic şi infrastructură 1 30-12-2021 21-02-2022
ora 09:00
13-01-2022
ora 16:00
25-01-2022
ora 10:00
7 Expert gradul I în Biroul bugetare şi evaluare resurse 1 30-12-2021 21-02-2022
ora 09:00
13-01-2022
ora 16:00
25-01-2022
ora 10:00
8 Consilier juridic gradul II în Biroul asistenţă juridică 1 30-12-2021 21-02-2022
ora 09:00
13-01-2022
ora 16:00
25-01-2022
ora 10:00
9 Şef birou gradul II în Biroul asistenţă juridică 1 30-12-2021 21-02-2022
ora 09:00
13-01-2022
ora 16:00
25-01-2022
ora 10:00
10 Referent IA în Biroul planificare şi organizare activităţi CRM Bucureşti, cu studii medii, cu punct de lucru la sediul UM 02550/Q Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6, Bucureşti 1 30-12-2021 21-02-2022
ora 09:00
13-01-2022
ora 16:00
25-01-2022
ora 10:00
11 Expert gradul III în Secţia sprijin negociere preţuri/costuri 1 30-12-2021 21-02-2022
ora 09:00
13-01-2022
ora 16:00
25-01-2022
ora 10:00
12 Expert gradul I în Biroul CRM forţe aeriene Bucureşti, cu studii superioare, cu punct de lucru la sediul SC Avioane Craiova SA, str. Aviatorilor nr. 10, judeţul Dolj 1 30-12-2021 21-02-2022
ora 09:00
13-01-2022
ora 16:00
25-01-2022
ora 10:00
13 Expert gradul I în Biroul CRM forţe navale Constanţa, cu punct de lucru în localitatea Constanţa, judeţul Constanţa 1 10-12-2021 02-02-2022
ora 09:00
24-12-2021
ora 16:00
05-01-2022
ora 10:00
14 Inginer specialist IA în Laboratorul etalonare, verificare mijloace măsurare electrice şi electronice 1 10-12-2021 02-02-2022
ora 09:00
24-12-2021
ora 15:30
05-01-2022
ora 10:00
15 Inginer debutant în Compartimentul suport tehnic 1 10-12-2021 02-02-2022
ora 09:00
24-12-2021
ora 16:00
05-01-2022
ora 10:00