Angajări

  
Nr. crt. Funcția/postul, structura, categ. de personal, nivelul funcției/postului, nivelul studiilor Nr. funcții/ posturi Data afișării Termen afișare Termen depunere dosare Data primei probe a concursului Detalii
1 Consilier, clasa I, grad profesional superior în Biroul protecţia informaţiilor clasificate 1 13-09-2021 24-11-2021
ora 09:00
04-10-2021
ora 16:00
15-10-2021
ora 10:00
2 Referent clasa a III-a, grad profesional superior, în Biroul salarizare din Oficiul financiar contabil 1 28-07-2021 01-10-2021
ora 09:00
16-08-2021
ora 16:00
30-08-2021
ora 10:00
3 Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent, în Biroul avizare juridică şi negocieri din Direcţia management contracte 1 28-07-2021 01-10-2021
ora 09:00
16-07-2021
ora 16:00
30-08-2021
ora 10:00