Promovări personal civil

Nr. crt. Funcția/postul, structura, categ. de personal, nivelul funcției/postului, nivelul studiilor Nr. funcții/ posturi Data afișării Termen afișare Termen depunere dosare Data primei probe a concursului Detalii
1 Consilier, clasa I, grad profesional principal în Biroul asistenţă externă din Direcţia management programe de înzestrare a U.M. 02550 Bucureşti. Funcţie de execuţie cu studii superioare 1 20-08-2020 12-10-2020
ora 09:00
10-09-2020
ora 16:00
23-09-2020
ora 11:00
2 Consilier achiziţii publice, grad profesional superior, în Biroul achiziţii 1 la Secţia achiziţii comunicaţii, informatică şi război electronic din Direcţia management contracte a U.M. 02550 Bucureşti. Funcţie de execuţie, cu studii superioare 1 13-08-2020 05-10-2020
ora 09:00
01-09-2020
ora 16:00
14-09-2020
ora 11:00