Promovări personal civil

Nr. crt. Funcția/postul, structura, categ. de personal, nivelul funcției/postului, nivelul studiilor Nr. funcții/ posturi Data afișării Termen afișare Termen depunere dosare Data primei probe a concursului Detalii
1 Expert gradul IA, în structura Registratură din U.M. 2550 București 1 03-07-2020 03-08-2020
ora 09:00
10-07-2020
ora 16:00
20-07-2020
ora 10:00