Promovări personal civil

Nr. crt. Funcția/postul, structura, categ. de personal, nivelul funcției/postului, nivelul studiilor Nr. funcții/ posturi Data afișării Termen afișare Termen depunere dosare Data primei probe a concursului Detalii
1 Expert gr. II în Biroul achiziţii prin NSPA din Serviciul management achiziţii prin agenţii NATO şi acorduri Guvern la Guvern 1 29-03-2021 04-05-2021
ora 09:00
05-04-2021
ora 16:00
13-04-2021
ora 10:00
2 Expert gr. II în Biroul achiziţii prin NCIA din Serviciul management achiziţii prin agenţii NATO şi acorduri Guvern la Guvern 1 29-03-2021 04-05-2021
ora 09:00
05-04-2021
ora 16:00
13-04-2021
ora 10:00