Șeful DMPI

Colonel doctor inginer Gheorghe-Brăduțu Negru


Şeful Direcţiei management programe de înzestrare

Date personale
Stare civilă: căsătorit, doi copii
Data nașterii: 24 octombrie 1965
Locul nașterii: Roșiorii de Vede, Jud. Teleorman
Limbi străine
Engleză
Franceză
Declarație de avere și interese

Colonel doctor inginer Gheorghe-Brăduțu Negru


Şeful Direcţiei management programe de înzestrare

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Șef Direcție Management Programe de Înzestrare
16 mai 2020 - prezent
Direcția generală pentru armamente
Șef Direcție Tehnică și Programe de Înzestrare
16 decembrie 2019 - 15 mai 2020
Departamentul pentru armamente
Șef Secție Programe de Înzestrare și Expertiză Tehnică
februarie 2018 - 16 decembrie 2019
Direcția Tehnică și Programe de Înzestrare, Departamentul pentru armamente
Şef Secţie Cercetare-Dezvoltare şi Testare-Evaluare
iulie 2017 - februarie 2018
Direcția Tehnică și Programe de Înzestrare, Departamentul pentru armamente
Şef Birou Derulare Contracte Forţe Terestre
martie 2017 - iulie 2017
Secţia Contracte Forţe Terestre, Direcţia Management Contracte, Departamentul pentru armamente
Şef Centru la Centrul de Testare-Evaluare şi Cercetare Ştiinţifică
august 2016 - martie 2017
Centrul de Testare-Evaluare și Cercetare Științifică Sisteme Informatice şi Comunicaţii, Agenția de Cercetare pentru Tehnică șI Tehnologii Militare
Cercetător Ştiinţific gradul III
2011 - august 2016
Centrul de Testare Evaluare și Cercetare Științifică pentru Armamente, Agenția de Cercetare pentru Tehnică șI Tehnologii Militare
Director de program
2007 - 2011
Direcția Tehnică și Programe de Înzestrare, Departamentul pentru Armamente
Ofițer specialist
2003 - 2007
Structura Instrucție și Doctrină, Statul Major al Forțelor Terestre
Ofițer specialist
2001 - 2003
Secretariatul South Eastern Europe Defence Ministerial and Politico-Military Steering Commitee
Ofițer specialist
1995 - 2001
Direcția Tehnico-Materială, Statul Major al Forțelor Terestre
Locțiitor tehnic al comandantului
1992 - 1995
Unitate de artilerie București
Inginer Șef
1990 - 1992
Unitate de mentenanță București

EDUCAŢIE

Universitatea Națională de Apărare
2008
Curs de terminologie militară generală de limba engleză
Universitatea Naţională de Apărare
2006
Curs intensiv de limba engleză, nivel avansat
Academia Tehnică Militară
2005
Doctor în domeniul "Inginerie mecanică”
Centrul de Pregătire Româno-Britanic NATO/PfP
2003
Curs avansat pentru ofiţeri de stat major - JOINT
Centrul de Pregătire Româno-Britanic NATO/PfP
2001
Curs pentru ofiţeri de stat major - Brigade Staff Course
Academia Tehnică Militară
2000
Curs postuniversitar de perfecţionare pentru specialişti licenţiaţi în achiziţii de tehnici şi materiale de apărare - managementul programelor
Academia de Studii Economice
1991 - 1997
Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică, profil economic, specializarea Informatică economică
Academia Tehnică Militară
1985 - 1990
Facultatea tehnică militară, secţia armament şi muniţii, specialitatea ingineri artilerie şi rachete terestre
Liceul Matematică-Fizică “ Nicolae Bălcescu”
1980 - 1984
Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea

DISTINCȚII ȘI DECORAȚII

Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 25 de ani de activitate
Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 20 de ani de activitate
Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 de ani de activitate

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Articole științifice în domeniul sistemelor de armament publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale.
Trei lucrări de specialitate în domeniul managementului programelor de înzestrare respectiv în domeniul învățării organizaționale.