Domenii de responsabilitate

  • Elaborarea și coordonarea implementării politicilor de achiziții în cadrul ministerului, fundamentarea sub aspect tehnic a politicilor de înzestrare, elaborarea, coordonarea și punerea în practică a strategiilor de achiziții pentru sistemele de armamente și echipamentele majore, inclusiv prin programele specifice asistenței de securitate acordate României de către guvernele străine și organizațiile internaționale, în calitate de structură de reglementare în domeniul achizițiilor publice la nivelul ministerului, asigurarea managementului programelor de achiziție cu sisteme de armamente și echipamente majore și al contractelor aferente, asigurarea managementului activităților de testare și evaluare pentru dezvoltare, analize, audituri tehnice și acceptanțe aferente sistemelor de armamente și echipamentelor majore, încheierea înțelegerilor tehnice, planificarea și desfășurarea activității de cooperare internațională în domeniul armamentelor și gestionarea relației cu industria națională de apărare;
  • Coordonarea activității de cercetare-dezvoltare, de protecție a drepturilor de proprietate industrială asupra rezultatelor cercetării în domeniul apărării, precum și participarea structurilor specializate din cadrul ministerului la proiectele și programele de cercetare-dezvoltare inițiate la nivelul NATO și UE;
  • Supravegherea managementului calității, fiind autoritate națională în acest domeniu, la furnizorii de produse militare și prestatorii de servicii în domeniul apărării și aplicarea cerințelor NATO și UE de asigurare a calității în domeniul apărării, prin evaluarea, certificarea și supravegherea furnizorilor și prestatorilor în legătură cu îndeplinirea acestor cerințe;
  • Elaborarea reglementărilor specifice și coordonarea activității de standardizare tehnică, de metrologie și de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, a instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, realizarea controlului specific domeniului de competenţă pentru exporturile, importurile şi alte operaţiuni cu produse militare şi cu dublă utilizare, coordonarea activităţilor privind aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare, în condiţiile legii.