Buletin informativ

Acte normative care reglementează activitatea de informare publică directă:


Legea nr.544/2001

Art. 5 - (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

  1. actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  2. structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
  3. numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
  4. coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
  5. sursele financiare, bugetul și bilantul contabil;
  6. programele și strategiile proprii;
  7. lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  9. modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situatia în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Informațiile stipulate de art. 5 / Legea 544/2001 pot fi accesate în secțiunile paginii noastre de Internet.