Întrebări frecvente

Acces la informaţii de interes public

 • Acesul la informațiile publice este o favoare sau un drept?
  Este un drept pentru că:
  • cetățeanul plătește impozite statului;
  • funcționarii publici sunt în slujba cetățeanului;
  • cetățeanul trebuie să știe cum este gestionat banul public;
  • cetățeanul are dreptul de a verifica modul în care cei aleși își respectă angajamentele.
 • Care este importanța Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public?
  Importanța acestei legi constă în faptul că: 
  • dreptul de acces la informațiile de interes public este unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice;
  • autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să pună la dispoziția cetățenilor, din oficiu sau la cerere, toate informațiile de interes public;
  • orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile publice informațiile referitoare la activitatea acestora;
  • instituționalizează transparența în relațiile dintre cetățean și instituțiile publice;
  • va determina, în timp, o schimbare de mentalitate în relația dintre cetățean și funcționarii publici.
 • Care sunt principiile care guvernează aplicarea Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public?
  • principiul transparenței - desfășurarea activitații într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția;
  • principiul aplicării unitare;
  • principiul autonomiei - fiecare autoritate sau instituție publică va elabora propriul regulament de organizare și funcționare a compartimentelor de informare și relații publice, în conformitate cu prevederile legii și ale normelor metodologice.
 • Ce se înțelege prin informație de interes public?
  Informația de interes public este orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice.
 • Informația referitoare la datele personale este o informație de interes public?
  Da, dar numai în masura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice de către persoana în cauză.
 • Cine poate solicita informații de interes public?
  Informații de interes public poate solicita orice persoană fizică sau juridică, de cetățenie română sau straină.
 • De câte feluri sunt informațiile de interes public?
  Informațiile de interes public sunt:
  • informații furnizate din oficiu - informații pe care instituția publică este obligată să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens
  • informații furnizate la cerere - informații obținute în urma unei solicitări
 • Unde sunt disponibile informațiile din oficiu?
  Informațiile furnizate din oficiu sunt disponibile în punctele de informare-documentare ale instituției publice, în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, precum și în publicațiile proprii sau în pagina de Internet.
 • Care sunt categoriile de informații publice ce se furnizează din oficiu?
  Categoriile de informații publice ce se furnizează din oficiu sunt:
  • actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  • structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare și de audiențe;
  • numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  • coordonatele prin care poate fi contactată instituția: denumire, sediu, nr. de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
  • programele și strategiile adoptate de fiecare instituție publică;
  • lista cu documente considerate de interes public;
  • modurile în care pot fi contestate și atacate deciziile autorităților și instituțiilor publice în cazul în care o persoană se consideră vătămată în ceea ce privește exercitarea dreptului de a avea acces la informațiile de interes public.
 • Cum se pot obține informații de interes public, la cerere?
  Informațiile de interes public furnizate la cerere se pot obține:
  • verbal, adresându-vă birourilor de informare publică sau persoanelor responsabile de informarea publică, unde, dacă este disponibilă, informația solicitată va fi furnizată pe loc; dacă nu este posibil acest lucru, veți fi îndrumat să depuneți o solicitare în scris, excepție făcând reprezentanții mass-media, cărora răspunsul la solicitările de informații de interes public le vor fi furnizate în cel mult 24 de ore;
  • în scris, pe suport de hârtie sau electronic se pune la dispoziție un formular tip de solicitare a informațiilor de interes public, care va căpăta nr. de înregistrare.
 • Care sunt termenele în care instituția publică este obligată să răspundă solicitărilor?
  Termenele în care instituția publică este obligată să răspundă solicitărilor sunt:
  • 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii;
  • 30 zile lucrătoare, în cazul în care durata necesară pentru idenificarea informației solicitate depășește 10 zile, dar instituția are obligația să anunțe acest fapt în termen de 10 zile;
  • 5 zile lucrătoare, dacă informația solicitată este considerată a fi o informație exceptată de la liberul acces.
 • Pot depune o reclamație dacă consider că mi-a fost încălcat dreptul la liberul acces la informație?
  Da, se poate depune reclamație în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituției. Reclamația trebuie adresată comandantului unității militare căreia i-ați adresat solicitarea. Dacă reclamația este întemeiată, răspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere și va conține informațiile solicitate, precum și menționarea sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarului vinovat.
 • Pot să mă adresez justiției dacă mi-a fost lezat dreptul de liber acces la informație?
  Da, se poate depune reclamație în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituției. Reclamația trebuie adresată comandantului unității militare căreia i-ați adresat solicitarea. Dacă reclamația este întemeiata, răspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere și va conține informațiile solicitate, precum și menționarea sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarului vinovat.
 • Care sunt reglementările de bază privind liberul acces la informațiile de interes public?
  Reglementările de bază privind liberul acces la informațiile de interes public sunt:
   1. Documentele internaționale
  • Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 19: "Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a susține opinii fără nici o interferență și de a căuta, a primi și a răspândi informații și idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."
  • Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10. + Principiile de la Johannesburg, Principiul I.
   2. Documentele interne:
  • Constituția României, art. 31: " Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit... Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de personal."
  • Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544 din 2001.
  • Legea nr. 51 privind siguranța națională, art. 12, alin. 3.

Diverse


 • Cariera militară
  Informații utile privind o eventuală carieră militară ca soldat sau gradat profesionist puteți găsi pe site-ul http://recrutare.mapn.ro.
  Pentru orice alte informații suplimentare vă recomandăm să luați legătura cu Biroul informare-recrutare de care aparțineți cu domiciliul. Lista cu adresele și numerele de telefon ale birourilor informare-recrutare poate fi gasită tot pe site-ul http://recrutare.mapn.ro.
 • Cum se valorifică bunurile de către M.Ap.N?
  În baza Hotărârii de Guvern nr. 252/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, orice persoană fizică sau juridică se poate înscrie la licitaţiile publice organizate de "C.N. Romtehnica S.A." în vederea achiziţionării de bunuri supuse procesului de valorificare.

  C.N. Romtehnica S.A.
  B-dul Timişoara nr. 5-C, sector 6, Bucureşti
  021-318 50 04, interioare 127, 128, 129, 158
  021-318 50 35
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  www.romtehnica.com.ro
  Persoană de contact: Nicușor Mircea Mihai
 • Unde pot adresa solicitări cu caracter personal (petiții, reclamații, sesizări, propuneri, solicitări de adeverințe sau copii după documente personale, pensii, audiențe, probleme sociale)?
  • Secretariatul General (petiţii, sesizării, reclamaţii, audienţe)
   Audienţe:
   021-402.34.00, interior 1011.404 sau 1011.426; 021-315.86.10
   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   Petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări, propuneri:
   - privind competenţele structurilor militare şi procedura de adresare:
   021-315.86.10 sau 021-402.34.00, interior 1011.404 sau 1011.426;
   - privind activitatea de evidenţă şi stadiul de soluţionare:
   021-402.34.00, interior 1011.422.
  • Direcția calitatea vieții personalului (probleme sociale, personal militar în rezervă, veterani)
   021-319.58.58, interior 2648 sau 2392
   021-319.59.38
   Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Bucureşti
  • Direcţia Financiar Contabilă (pensii, buget, salarii, activitatea financiar-contabilă)
   021-319.55.10
   021-319.57.95
   https://www.mapn.ro/organizare/dgfc
   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • De unde pot afla informații despre cariera militară, învățământul militar, angajarea ca soldat-gradat profesionist, echivalarea studiilor militare cu cele civile, reconversie profesională?
  • Site-ul MApN
   http://recrutare.mapn.ro
  • Direcţia Generală Management şi Resurse Umane
   021-319.58.58 sau 021-319.57.79, interior 2408
   021-314.28.86
   http://dmru.mapn.ro
   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • De unde pot afla informații despre administrarea fondului imobiliar şi investiţii pentru obiectivele de infrastructură ale M.Ap.N.?
  Direcţia Domenii şi Infrastructuri
  021-319.58.58, interior 3009/3008
  021/319.81.52
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • De unde pot afla informații despre programe majore de înzestrare, achiziții, management contracte?
  Direcția generală pentru armamente
  021-315.65.51
  021-315.65.51
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • De unde pot afla informații despre politica de apărare, planificarea integrată a apărării, cooperarea militară internaţională?
  Departamentul pentru politica de apărare şi planificare
  021-319.56.86
  021-319.56.86
 • Unde pot adresa sesizări legate de fenomene de corupție care privesc activitatea MApN?
  Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor
  021 319.55.94; 021 319.56.20, interior: 1011218, 1011140
  021 319.55.94
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
 • Unde mă pot adresa pentru a obține avizul de construcție de la MApN?
 • Unde trebuie să mă adresez pentru a obține informații de arhivă?
  • Serviciul Istoric al Armatei
   Strada Drumul Taberei, nr. 9-11, Sector 6, București
   021.318.53.67, interior 161, 314, 334
  • Arhivele Militare Pitești
   Strada Trivale, nr. 14-16
   0248 – 223.177, 0248-223477
 • Unde trebuie să mă adresez pentru a afla informații despre bunurile valorificate de MApN?

Adrese utile


 • Care este adresa Ministerului Apărării Naţionale?
  Strada Izvor, nr. 110, Sector 5, Bucureşti.
 • Care sunt datele de contact ale Direcţiei Informare şi Relaţii Publice?
  Strada Izvor, nr. 110, Sector 5, Bucureşti
  021-402.34.00, interior 1011/601
  021-319.56.98
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Informare Publică:
  Mr. Toma Anemona, f.p. Sîrbu Veronica, f.p. Vlădescu Cătălina
  021-402.34.00, interior 1011/614
  021-319.56.98

  Biroul de Presă:
  021-319.60.22, 021-402.34.00, interior 1011/604
  021-319.60.22
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  https://dirp.mapn.ro
 • Care sunt datele de contact ale Cercului Militar Naţional?
  Strada Constantin Mille, nr. 1, Sector 1, Bucureşti
  021-314.95.51/313.86.80
  021-315.09.60/313.78.27
  http://www.cmn.ro
 • Care sunt datele de contact ale Bibliotecii Militare Naţionale?
  B-dul Regina Elisabeta, nr. 24, Sector 5, Bucureşti
  021-3147801
  021-315.09.60
 • Care sunt datele de contact ale Serviciului Muzicilor Militare?
  B-dul Iuliu Maniu nr. 13, Sector 6, Bucureşti
  021-410.71.84
  021-410.71.84
 • Care sunt datele de contact ale Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare?
  Strada Mihai Viteazul, nr. 160, Brașov, 500183
  (+4)-0268-40.18.00
  (+4)-0268-40.18.02
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Care sunt datele de contact ale Direcţiei generale juridică?
  Strada Izvor, nr. 110, Sector 5, Bucureşti
  021-319.56.47
  021-319.56.47
  https://www.mapn.ro/organizare/dgj
 • Care sunt datele de contact ale Direcției generale pentru armamente?
  +40 (21) 315.17.79
  +40 (21) 315.17.79
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Care sunt datele de contact ale Statului Major al Forţelor Terestre?
  Drumul Taberei 9-11, Sector 6, București
  (021) 410.14.20
  (021) 410.11.55
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  https://www.forter.ro
 • Care sunt datele de contact ale Statului Major al Forţelor Aeriene?
  Şos. Bucureşti-Ploieşti km. 10.5 Bucureşti, România
  021-231.30.30, interior 0566
  021-231.53.79
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  http://www.roaf.ro
 • Care sunt datele de contact ale Statului Major al Forţelor Navale?
  Sos. București-Ploiești, km 10.5, București
  021-319.40.20, 021-318.54.40
  021-319.40.19
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  https://www.navy.ro
 • Care sunt datele de contact ale Direcţiei Planificare Strategică?
  Strada Izvor nr. 110, Sector 5, Bucureşti
  (021) 410.75.94
  (021) 410.75.94
 • Care sunt datele de contact ale Comandamentului Logistic Întrunit?
  Drumul Taberei nr. 7-9, Sector 6, Bucureşti
  (021) 410.22.20, interior 2793 / (021) 410.69.06
  (021) 4102996
 • Care sunt datele de contact ale Inspectoratului Ministerului Apărării?
  Str. Institutul Medico-Militar Nr. 3-5, Sector 1, București
  (021) 224.94.01; (021) 224.94.02; (021) 224.94.03, interior 232
  (021) 314.98.36
 • Care sunt datele de contact ale Direcţiei generale management resurse umane?
  Str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, Bucureşti
  021-319 58 58 sau 021-319 57 79, interior 2589
  01-314 28 86
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  http://www.dmru.mapn.ro
 • Care sunt datele de contact ale Direcţiei Audit Intern?
  Str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Bucureşti
  021 410.6920; 021 410.2220, interior 2029;
  021 4106920
  http://www.dai.mapn.ro
 • Care sunt datele de contact ale Centrului de Drept Internaţional Umanitar al României?
  Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.257, Ploiesti, Prahova, România
  +40 244 584107
  +40 244 584107
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Care sunt datele de contact ale Universităţii Naționale de Apărare "Carol I"?
  Str. Panduri nr. 68-72, Sector 5, Bucuresti
  021-319.48.80;
  021-319.48.66
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  https://www.unap.ro
 • Care sunt datele de contact ale Academiei Forţelor Aeriene "Henry Coandă"?
  Strada Mihai Viteazul, nr. 160, Brașov, 2200
  (+4)0268-423421
  (+4)0268-422004
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  http://www.afahc.ro
 • Care sunt datele de contact ale Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"?
  Revoluției 3-5, Sibiu, România, 550170
  +40-269-432990
  +40-269-215554
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  http://www.armyacademy.ro
 • Care sunt datele de contact ale Academiei Tehnice Militare?
  B-dul George Coșbuc 81-83 Sect. 5 București 75275 România
  +40 21 336 3309
  http://www.mta.ro
 • Care sunt datele de contact ale Şcolii de Aplicaţie pentru Apărare NBC Câmpulung?
  Str. Mărăşti nr. 48, 115100, Câmpulung, judeţul Argeş
  0248/533341, 0248/533343
  0248/533382
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Care sunt datele de contact ale Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale?
  Strada Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, Bucureşti
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  021/313.83.04;

  Secţia Relaţii cu publicul
  021/319.58.58, interior 2837 şi 2803
  https://cps.mapn.ro