Organizare

Direcția generală pentru armamente
  • Conducerea Direcției generale pentru armamente
  • Direcţia management resurse pentru înzestrare
  • Direcţia management contracte
  • Direcţia tehnică şi programe de înzestrare
  • Secţia financiar-contabilă
  • Secţia relaţii internaţionale şi asistență externă
  • Secţia resurse umane, expertiză documente şi relaţii publice
  • Alte structuri
Structuri în subordine