Organizare

Direcția generală pentru armamente
  • Conducerea Direcției generale pentru armamente
  • Direcţia management contracte
  • Direcţia management programe de înzestrare
  • Direcţia management resurse şi politici de achiziții
  • Alte structuri
Structuri în subordine