Arma de asalt cal 5,56 mm cu muniţia aferentă

Obiective principale

  • Să asigure dotarea trupelor cu armament individual la nivelul angajamentelor NATO;
  • Să execute trageri în condiţii extreme de temperatură şi umiditate a mediului.

Dezvoltator

  • Produsul este în dezvoltare în industria autohtonă.
  • Integratorul este CN ROMARM SA/SC Fabrica de Arme Cugir SA.

Perspective

  • Activităţile de testare - evaluare prototip industrial au fost parcurse în perioada 2012-2013.
  • Este în studiu o variantă evoluată a armei.