Platforme de transport auto, multifuncţionale pe roţi

Asigurarea condițiilor necesare pentru deplasarea trupelor și tehnicii militare, atât în teatrele de operații cât și pe teritoriul național, precum și pentru autosusţinerea acestora, impun configurarea unui sistem de transporturi militare modular, bazat pe capabilități și mijloace apte să îndeplinească cerințele dislocării/redislocării rapide a trupelor, tehnicii și materialelor necesare acestora.

Platformele de transport auto, multifuncţionale – pe roţi asigură întreaga gamă de misiuni de transport la nivel operativ, tactic şi strategic, care pot fi atribuite structurilor operaţionale dislocate în teritoriu sau în teatrele de operaţii din afara teritoriului naţional.

Obiective principale

  • achiziţa etapizată a platformelor de transport care să acopere necesarul din documentele de planificare aprobate la nivelul Ministerului Apărării Naționale
  • achiziţia pachetului de suport logistic iniţial necesar pentru operarea şi mentenanţa platformelor, pe parcursul primilor 2 ani de exploatare
  • securizarea surselor de aprovizionare pentru asigurarea suportului logistic integrat pe toată durata de viață a produselor, atât pe timp de pace, cât și în situații de criză și la război, prin implicarea industriei din România în producerea platformelor de transport

Furnizori pentru prima etapa a programului

  • pentru platforme de transport pe autoşasiu: IVECO DEFENCE VEHICLES S.p.A. Italia
  • pentru remorci și semiremorci: S.C. AUTOMECANICA MEDIAȘ S.R.L. din România