Sisteme C4I cu capabilități de integrare ISTAR

Obiective principale

  • realizarea unui sistem C4I cu capabilități de integrare ISTAR, la nivelul tactic-operativ al Forţelor Terestre;
  • realizarea într-o primă etapă, a unui sistem C4I cu capabilități de integrare ISTAR pentru Forţele Terestre, care va fi achiziţionat în limita fondurilor anuale disponibile, constând din produse și servicii aferente:
    • Sistemelor Integrate de Comunicaţii şi Informatică de Batalion - SICIB, incluzând Punctele de Comandă de tip Batalion – PCB (6 cpl.);
    • Punctelor de Comandă de tip Brigadă – PCBg (3 cpl.).