Aviz de necesitate

Etape

Procedura de acordare a avizului

Procedura de acordare, de către Minsiterul Apărării Naţionale, a avizului prealabil menţionat este stabilită prin Ordinul nr. 184 din 16 octombrie 2018 al ministrului apărării naţionale. Această procedură reglementează modalitatea de acordare a avizului prealabil solicitat de operatorii economici în vederea înscrierii în Registrul unic al operatorilor economici şi capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare.