Certificări NATO AQAP

Evaluarea, certificarea și supravegherea furnizorilor și prestatorilor de servicii

Direcția generală pentru armamente reprezintă autoritatea națională în domeniul managementului calității la furnizorii de produse militare și prestatorii de servicii, precum și de aplicare a cerințelor NATO și UE de asigurare a calității, în domeniul apărării, prin activități de evaluare, certificare și supraveghere în legătură cu îndeplinirea acestor cerințe.

De asemenea, Direcția generală pentru armamente, prin șeful acesteia, reprezintă Autoritatea Națională privind Asigurarea Calității produselor și serviciilor achiziționate de către Ministerul Apărării Naționale.

În cadrul procesului de achiziție, referitor la asigurarea calității, Direcția generală pentru armamente are în vedere atât reglementările Uniunii Europene în domeniu (art. 43 și art. 46 din Directiva 2009/81/CE a Parlamentului european și a Consiliului din 13 iulie 2009, privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/71/CE și 2004/18/CE), cât și Politica NATO privind abordarea integrată a calității pe durata întregului ciclu de viață al sistemelor, precizată în Publicațiile NATO referitoare la asigurarea calității din seria AQAP 2000, cu atât mai mult cu cât România, prin Ministerul Apărării Naționale, a ratificat STANAG 4107 - Acceptarea mutuală a asigurării guvernamentale a calității și utilizarea documentelor NATO referitoare la asigurarea calității.

Cerințele de interoperabilitate cu armatele țarilor membre NATO impun:

  • definirea proceselor, procedurilor, termenilor și condițiilor în vederea realizării mutuale, de către Direcția generală pentru armamente, a asigurării guvernamentale a calității pentru produsele destinate apărării la cererea unei alte țari membre NATO sau la cererea unui alt organism NATO;
  • standardizarea dezvoltării, actualizării și aplicarea documentelor AQAP pe baza conceptului de asigurare a calității la achiziția produselor destinate apărării.
Utilizarea documentelor de standardizare

În cazul României, utilizarea documentelor de standardizare NATO - inclusiv seria AQAP - este permisă în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi furnizorilor de sisteme şi echipamente militare care se află într-o relaţie comercială cu Ministerul Apărării din România sau din altă ţară membră NATO;

Utilizarea documentelor de standardizare NATO - inclusiv seria AQAP - de către alte organizaţii sau persoane fizice, în alte scopuri - inclusiv de certificare - este interzisă şi intră în conflict cu drepturile de proprietate intelectuală declarate de către Agenţia NATO pentru Standardizare;

Procesul de selecție și calificare a furnizorilor

În cadrul procesului de selecţie şi calificare a furnizorilor săi de sisteme şi echipamente militare, Ministerul Apărării Naţionale nu va lua în considerare certificările pe bază de AQAP emise de persoane fizice sau de organisme de certificare de terţă parte.

Lista furnizorilor calificați

Listă cu producători de sisteme şi echipamente militare evaluaţi şi certificaţi care îndeplinesc criteriile de calitate specifice Publicaţiilor NATO pentru asigurarea calităţii din seria AQAP 2000

STANAG