Fondul european de apărare

Calendarul de lucru aferent anului 2021

(în proces de negociere)

Februarie - mai 2021
Finalizarea programului de lucru
Aprilie 2021
Publicarea Regulamentului EDF
Mai 2021
Conferința EDF organizată de DGARM
Iunie 2021
Lansarea apelurilor aferente anului 2021
Iulie - octombrie 2021
Activități de informare dedicate apelurilor lansate în cadrul EDF, organizate de Comisia Europeană și statele membre
Iunie - decembrie 2021
Depunerea proiectelor
Semestrul I 2022
Evaluarea proiectelor

Notă: Pentru detalii suplimentare puteți solicita informații prin adresa de email a Direcției generale pentru armamente (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

Context general

În iunie 2016 a fost lansată Strategia Globală a UE (EUGS) care prevede o abordare mai largă pentru domeniul securității și apărării și eforturi concentrate pentru o UE mai capabilă, mai unită și mai eficientă.

În decembrie 2016, Comisia Europeană a lansat Pachetul de securitate și apărare, care prevede:

Implementarea EUGS în domeniul securității și apărării:
Planul de implementare a HR/VP
Concluziile Consiliului din noiembrie 2016 - 13 acțiuni concrete pentru asigurarea capacităților corecte ale structurilor, parteneriatelor, opțiunilor de finanțare
Planul de acțiune european privind apărarea (inclusiv propunerea privind fondul de apărare) elaborat de către Comisie
Cooperarea UE-NATO în urma Declarației Comune din iulie 2016

Cu toate acestea, în general, inițiativele de finanțare a apărării nu sunt cunoscute de toți actorii care pot beneficia de aceste programe.

Trei priorități strategice interdependente în domeniul securității și apărării:

 • Capacitatea de răspuns față de conflictele și crizele externe (sarcinile tradiționale ale CSDP);
 • Dezvoltarea capacităților de apărare și securitate din țările și organizațiile partenere (training și misiuni de asigurare consultanței CSDP, realizarea conexiunii securitate / dezvoltare, creșterea rezilienței);
 • Protejarea UE și a cetățenilor săi (realizarea conexiunilor între securitatea internă și cea externă, extinderea conceptului de securitate - precum cyber, spațiu, granițe, neproliferare etc., dar nu "apărare teritorială").
Proiecția financiară a Fondului European de Apărare aferentă anului 2018. Menționăm că în urma negocierilor ulterioare plafoanele financiare au suferit modificări.

Obiectivele EDF

Obiectiv general

Stimularea competitivității, eficienței și capacității de inovare a bazei tehnologice și industriale europene de apărare din întreaga Uniune, care contribuie la autonomia strategică a Uniunii și la libertatea de acțiune a acesteia, prin sprijinirea acțiunilor de colaborare și a cooperării transfrontaliere între entitățile juridice din întreaga Uniune, în special participarea transfrontalieră a IMM-urilor și Mid-caps.

Obiective specifice

Clusterele strategice ale EDF

Grupurile tematice de priorități ale EDF organizate în 11 clustere prioritate:

Condiții de eligibilitate

Bugetul alocat pentru perioada 2021 - 2027 este de 7, 953 miliarde € din care:

 • acțiuni de cercetare: 2,651 miliarde €
 • acțiuni de dezvoltare: 5,302 miliarde €
 • până la 8% din bugetul anual - tehnologii disruptive
 • apeluri dedicate IMM-urilor (în curs de negociere)

Implementarea prin programe de lucru anuale bazate pe apeluri competitive (apeluri) - de regulă lansate în primăvară, cu termen de depunere a dosarelor toamnă – iarnă:

 • Statele Membre validează prin vot programele anuale;
 • Apelurile includ cerințele pentru fiecare acțiune/activitate în parte.
Entități eligibile

Aplicanții/beneficiarii implicați într-o acțiune susținută financiar prin EDF trebuie să fie stabiliți pe teritoriul Uniunii și nu trebuie să fie controlați de terți.

O propunere de proiect pentru o acțiune/activitate EDF trebuie depusă de un consorțiu constituit din minim 3 entități industriale/de cercetare stabilite în minim 3 State Membre.

În privința controlului, Comisia Europeană (DG DEFIS) verifică structura de conducere, guvernanța entității, legăturile comerciale și cele financiare.

O entitate stabilită în UE și controlată de terți poate aplica pentru susținere financiară prin EDF doar pe bază de garanții aprobate de Statul Membru unde este stabilită entitatea respectivă.

Garanțiile trebuie solicitate de entitățile în cauză și să ofere asigurări că implicarea în acțiune a unei astfel de entități nu ar contraveni intereselor în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale SM, astfel cum sunt stabilite în cadrul PSAC sau obiectivelor EDF.

 

Activități eligibile (art.11.3)

Finanțare

Finanțare prin granturi
 • proiecte de cercetare: 100% bugetul UE
 • proiecte de dezvoltare:
  • integrarea cunoașterii - 65% + 35% bonusuri;
  • studii - 90% + 10% bonus PESCO;
  • proiectarea - 65% + 35% bonusuri;
  • prototiparea - 20% + 35% bonusuri;
  • testarea, calificarea, certificarea - 45% + 35% bonusuri sau ca alternativă 70% + 10% bonusuri (TBC).

Notă: Pentru proiectele de dezvoltate este necesară cofinanțarea - costurile acțiunii care nu sunt acoperite de bugetul UE trebuie să fie acoperite prin alte mijloace de finanțare, cum ar fi contribuții ale Statelor Membre care susțin proiectele (prin LoI/MoU/contracte de achiziții) și/sau cele ale entităților din consorțiu (regulă de eligibilitate).

Bonusuri
 • PESCO - 10%
 • Participarea IMM-urilor – dacă 10% din fonduri (costurile eligibile totale) sunt alocate IMM-urilor:
  • bonus de maxim 5%, egal cu fondurile alocate IMM-urilor stabilite în aceleași SM cu entitățile din consorțiu care nu sunt IMM-uri;
  • bonus egal cu dublul fondurilor alocate IMM-urilor stabilite în alte SM decât cele unde sunt stabilite entitățile din consorțiu care nu sunt IMM-uri (companii, Mid-caps);
 • Mid-caps – bonus de 10%, dacă 15% din fonduri sunt alocate Mid-caps.

Notă: Bonusurile cumulate nu pot depăși 35%.

Criterii de atribuire/evaluare (art. 13)
 • excelență sau potențialul disruptiv în domeniul apărării;
 • contribuția la inovarea și dezvoltarea tehnologică a industriei europene de apărare;
 • competitivitatea industriei europene de apărare;
 • contribuția la autonomia EDTIB;
 • contribuția la crearea unor noi relații de cooperare transfrontalieră între entitățile juridice stabilite în statele membre, în special prin participarea transfrontalieră a IMM-urilor și Mid-caps, cu o participare substanțială la acțiune;
 • calitatea și eficiența implementării acțiunii
Criterii suplimentare pentru proiectele de dezvoltare:
 • creșterea eficienței produselor și tehnologiilor de apărare pe parcursul ciclului de viață;
 • integrarea industriei europene de apărare prin demonstrarea de către entitățile beneficiare a faptului că unele State Membre s-au angajat să utilizeze, să dețină sau să întrețină în comun produsul sau tehnologia finală în mod coordonat.
Alte aspecte foarte importante
 • cadrul de securitate SIC – autorizare acces la informații clasificate;
 • etică - entitățile trebuie să obțină aprobările de etică relevante de la autoritățile competente (documentele trebuie asigurate la cererea Comisiei);
 • rezultatele (IPR) proiectelor/acțiunilor EDF nu trebuie să fie controlate și restricționate de terți.