Politică de confidențialitate

Informaţiile prezentate pe acest site sunt considerate  de interes public şi pot fi distribuite sau copiate. Dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, se pot exercita  numai cu permisiunea scrisă a Departamentului pentru Armamente.

Dacă utilizatorul doreşte să furnizeze detalii personale (e.g. nume, prenume,  adresa de e-mail personală), informaţiile vor fi utilizate pentru a-i răspunde mesajului sau cererii acestuia. Distribuirea datelor personale către alte instituţii sau autorităţi publice se va face numai dacă cererea utilizatorului are legătură/se referă la aceasta sau dacă legea stipulează astfel.

Site-ul www.dpa.ro nu colectează informaţii în scopuri comerciale. În cazul în care utilizatorul trebuie să furnizeze  o adresă de e-mail sau adresa personală pentru a primi un răspuns, altul decât cele generate automat la întrebări sau comentarii, recomandăm să nu se furnizeze alte date cu caracter personal.

Pentru securitatea site-ului, cât şi pentru a asigura buna sa funcţionarepentru toţi utilizatorii, acest sistem informatic utilizează programe-control pentru a monitoriza traficul în reţea în vederea identificării încercărilor neautorizate de încărcare sau modificare a informaţiilor sau care ar cauza prejudicii.

Cu excepţia cazurilor în care sunt făcute investigaţii autorizate pentru a monitoriza respectarea legilor, nu se vor executa încercări de a identifica utilizatorii sau modul de utilizare a site-ului.

Încercările neautorizate de încărcare sau modificare a datelor în cadrul acestui site sunt interzise şi vor fi pedepsite conform dispoziţiilor legislaţiei în vigoare.

Politica site-ului www.dpa.ro  este de a nu accepta sau de a nu lua în considerare materialele nesolicitate. Astfel de materiale trimise de către utilizatorii site-ului vor fi considerate neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate.

În cazul în care nu sunt de acord cu politica de confidenţialitate, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu