Termeni de utilizare

Acceptarea condiţiilor

www.dpa.ro este site-ul oficial şi proprietate a Direcția generală pentru armamente, structură a Ministerului Apărării Naţionale din România.

Accesul şi utilizarea site-ului www.dpa.ro (denumit în continuare "site") se face în termenii şi condiţiile de mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către proprietarul  site-ului prin administratorii săi, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit  termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.dpa.ro pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii, acte normative şi ştiri referitoare la activitatea instituţiei.

Neangajarea răspunderii

Direcția generală pentru armamente întreţine acest site pentru a asigura liberul acces la informaţii de interes public privind activităţile instituţiei, aşa cum este stipulat în Legea 544/2001. Deprtamentul pentru armamente depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Direcția generală pentru armamente va încerca în cel mai scurt timp remedierea acestora.

Informaţia oferită este exclusiv de natură generală, nu este în mod obligatoriu completă sau actualizată, ca rezultat al necesităţii îndeplinirii obligaţiilor de protecţie a informaţiilor clasificate de către Direcția generală pentru armamente;

Site-ul conţine legături web spre alte site-uri, Direcția generală pentru armamente nedeţinând niciun control asupra conţinutului lor şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate. Direcția generală pentru armamente îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare, nu oferă o securitate adecvată,conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.Numai documentele şi actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Direcția generală pentru armamente nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

Direcția generală pentru armamente nu garantează  disponibilitatea permanentă a site­-ului sau faptul că acesta va putea fi accesat întotdeauna cu  anumite viteze sau  performanţe.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Direcția generală pentru armamente de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile impuse de lege.

Reguli generale

Direcția generală pentru armamente declară că va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului, pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului;

Pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru,  Direcția generală pentru Armamente poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Obligaţiile utilizatorilor

Utilizatorii vor accepta următoarele condiţii:

- să nu publice, transmită sau distribuie informaţii care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;

- să nu utilizeze acest site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;

- să nu folosească nicio metodă care să degradeze performanţele site-ului sau să pună la dispoziţie fişiere conţinând date eronate sau viruşi, să obţină sau să încerce să obţină acces neautorizat.

Este interzisă utilizarea site-ul în scop publicitar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial.

Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul site-ului.

Direcția generală pentru armamente îşi  rezervă dreptul de a suspenda sau anula accesul şi utilizarea acestui site dacă sunt încălcate prevederile prezentelor Termeni şi condiţii.

Schimbări ale site-ului

Direcția generală pentru armamente îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului site-ului şi de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut.

Condiţii de folosire a informaţiilor de pe site

Utilizatorii pot prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe site, cu condiţia reproducerii fiecărei adnotări despre drepturile de autor sau altor adnotări despre drepturile de proprietate conţinute în orice informaţie preluată de pe site. Dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, se pot exercita  numai cu permisiunea scrisă a Direcția generală pentru armamente.

Tot ce se  vede sau citeşte pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

Legislaţie

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentele termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate şi guvernate de legislaţia română în vigoare.